DEVA İKTİDARININ YÜKSEKÖĞRETİM EYLEM PLANI

YENİ ÜNİVERSİTE YÜKSELEN TÜRKİYE

Hakkındaki Videoyu Oynat DEVA İktidarının YüksekÖğretim Eylem Planı

BİLİM ANCAK ÖZGÜR BİR ORTAMDA İLERLEYEBİLİR.

DEVA Partisi olarak, üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacağız.

Üniversiteleri özgür bırakacağız
 • Yeni nesil üniversite modelinin önünü açacağız ve yaygınlaştıracağız.
 • YÖK’ü kaldıracağız. Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini tesis edeceğiz.
 • Üniversitelerimizde doğru ve liyakatlı kadroların göreve gelmesini ve görevde kalmasını sağlayacak kapsayıcı, dengeli, kendini yenileyebilen, hatalarından hızla dönebilen, bilime, ekonomiye, kültüre, sanata ve topluma katkı veren esnek bir sistemi tesis edeceğiz.
 • Üniversitelerde Mütevelli Heyetlerin kurulmasını sağlayacağız.
 • İlk Mütevelli Heyet Oluşturma Prosedürünün ana hatlarını oluşturacağız ve ilgili üniversitelerin senatosu tarafından gerçekleştirilmesini ve akademisyenler tarafından güven oyunu isteyeceğiz.
 • Rektör seçimlerini Mütevelli Heyetlerine bırakacağız. Rektörlük görevinde zaman tahdidi, yaş haddi gibi yapay kriterleri kaldıracağız.
 • Mütevelli Heyetin yanlış rektör seçimini dengelemek üzere, seçilen rektörler ve atanan üst düzey yöneticiler için 360 derece performans denetimini getireceğiz.
 • Mütevelli Heyetlerin performansına göre görevden alınarak ilk başa dönülmesi için gerekli süreçleri denge mekanizmaları tesis etmek için tanımlayacağız.
 • Üniversiteler faaliyetlerinde özerk olacak. Üniversitelerin hedefleri çerçevesinde performansını izleyecek, merkezi olarak yapılması gereken fonksiyonları yürütecek Akademik Ölçme ve Liyakat Kurulunu kuracağız.
 • Üniversitelere bütçe serbestisi getireceğiz.
Eğitimi kalkınma hedefleriyle uyumlu hâle getireceğiz
 • Üniversiteleri ülkenin kalkınma ve toplumsal gelişme vizyon hedefleri çerçevesinde teşvik edecek Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansını kuracağız.
 • İşlevsiz, öğrencisiz ve akademisyensiz üniversitelerin ve/veya alt birimlerin farklı şekillerde işlevsel hale getirilmesini kolaylaştıracağız.
 • Alt yapısı ve ihtiyaç olması durumunda yeni üniversite kurulmasını kolaylaştıracağız ve teşvik edeceğiz.
 • Üniversite diplomalarının akredite olması için mekanizmalar kuracağız.
 • Üniversitelerin öğretim üyesi sayısının yetersizliğini çözeceğiz.
 • Üniversite sanayi, kamu ve savunma sanayi işbirliklerinin artmasını her yönden destekleyeceğiz, Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulmasını kolaylaştırarak odak alanlarda hızlı aksiyon alınmasını sağlayacağız.
 • Ülkemizin dijital ekonomide kalıcı olması, yeşil ekonomiye hazırlık yapması, yapay zekâ ve yazılım sektörünü ivedi desteklemesi için üniversitelerin ilgili bölümlerini hızla bu yönde eğitim ve araştırma yapması için destekleyeceğiz.
 • Üniversitelerin eğitim ihracatı yapmasını, gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerde dijital veya fiziksel kampüs açmasını teşvik edeceğiz.
 • Üniversite araştırmalarından çıkacak derin teknolojiler için girişimcilik fonlarının kurulmasına katkı vereceğiz. Üniversitelerin fikri haklar sürecini tekrar düzenleyeceğiz.
 • Üniversitelerimizin gelişen teknoloji, girişimcilik ve araştırma bölgelerinde olmalarını teşvik edeceğiz. Üniversitelere bağlı teknokentlerin fiziksel mekândan bağımsız tanımlamasını getireceğiz, süreçlerini kolaylaştıracağız ve mali yapısını esnekleştireceğiz.
 • Üniversiteye giriş sınavlarında fırsat eşitliğinin ve adaletin tam tesisini hedefleyeceğiz.
Üniversiteleri dünya standartlarına yükselteceğiz
 • Üniversitelerin ihtisaslaşmasını teşvik edeceğiz. Üniversitelerin yönetişim inovasyonuna ve dijital transformasyona girmesi için çalışmalar yapacağız.
 • Kamu, vakıf üniversiteleri yanında özel üniversitelerin ve açık üniversitelerin kurulmasını destekleyeceğiz.
 • Yükseköğretimde haberleşme ve bulut alt yapısına yatırım yapacağız. Üniversitelerin mali kaynaklarına ve vizyonlarına göre odak alanlarının değişmesiserbestliğini getireceğiz.
 • Tıp eğitimini günün şartlarına göre iyileştireceğiz, mühendislik ve temel bilimlerle yakınsamasını destekleyeceğiz.
 • Üniversitelerin uluslararası öğrenci almasını teşvik edeceğiz, öğretim üyesi almasını kolaylaştıracağız.
 • Öğrenci değişim programlarını destekleyeceğiz.
 • Bilgiye ulaşmanın ve sınırlardan bağımsız kitlesel etkileşimin öne çıktığı bu çağda öne çıkan yeni araştırma ve eğitim anlayışlarını destekleyeceğiz ve içselleştireceğiz.
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuarlarının akademik formasyonunu yeniden yapılandıracağız.
 • Eğitim Fakültelerinin nicelik ve niteliğini düzenleyeceğiz.
Akademisyenlere değer vereceğiz
 • Akademisyenlerin ifade hürriyeti ve siyaset yapmaları önündeki engelleri kaldıracağız.
 • Üniversitelerde doktora öğrenci sayısını ve bursiyer öğrenci adı altında asistan sayısını artırmak için teşvikler yaratacağız.
 • Akademisyenlerin ARGE teşvikleri alma koşullarındaki bürokrasiyi liyakati esas alarak azaltacağız.
 • Akademisyenlerin Avrupa Birliği başta olmak üzere yurt dışı ARGE kaynaklarına uygun kalitede araştırma yapması için gerekli teşvikleri ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz.
 • Doçentlik sınavındaki bürokrasiyi kolaylaştıracağız.
 • Öğretim üyelerinin Avrupa Araştırma Konseyi’nin sunduğu prestijli projeleri ülkemize kazandırmasını teşvik edeceğiz.
 • Diğer ülkelerde kazananların projelerini ülkemizde gerçekleştirmeleri için programlar ve teşvikler düzenleyeceğiz.
 • Üniversitelerin akademik çıktılarının kalitesini artırmak için programlar oluşturacağız.
Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracağız
 • Öğrencilerin ve mezunların üniversitelerin ilgili yönetim organlarında temsil edilmesini yeni üniversite modeli çerçevesinde teşvik edeceğiz.
 • KYK kredi ve burslarının dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz. Burs ve kredileri Eğitim Destek Banka Kartı’na yatıracağız.
 • Ücretsiz üniversite modeli çerçevesinde üniversiteyi kazanan öğrencilerin Eğitim Destek Banka Kartına devletin öğrenci başına üniversitelere ödediği maliyeti yükleyeceğiz.
 • Yurtdışı denklik süreçlerini kolaylaştıracağız.
 • MEB ve üniversitelerin etkileşiminin ve geri bildirim mekanizmalarının artmasını sağlayacağız.
 • Liselerin, üniversiteler ile etkileşimini artıracağız, öğrencilerin erken aşamada mesleki beceri kazanmalarını destekleyeceğiz.
 • Üniversite mezuniyeti sonrası işsiz kalmış gençler için hızla dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleride içine alan yeniden beceri edinme (reskilling) programlarını üniversite bünyelerinde açılması için programlar hazırlayacağız ve teşvikler vereceğiz.
 • Üniversitelerde yabancı dil yeterliliğini artıracağız
Üniversiteleri halka açacağız
 • Üniversite kampüslerinin halka açık olmasını destekleyeceğiz.
 • Akademisyenlerin onayı doğrultusunda halkın derslere katılımının önünü açacağız.
 • Üniversiteleri hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüşümünü yaygınlaştıracağız.
 • Üniversitelerin sosyal araştırma ve faaliyetlerde bulunmalarını teşvik edeceğiz.

İLKELERİMİZ

• Yeni nesil üniversite modelinin önünü açacağız ve yaygınlaştıracağız.

• Üniversitelerimizde doğru ve liyakatlı kadroların göreve gelmesini ve görevde kalmasını sağlacağız.

• Akademisyenlerin ifade hürriyeti ve siyaset yapmaları önündeki engelleri kaldıracağız. 

• KYK kredi ve burslarının dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz

• Burs ve kredileri Eğitim Destek Banka Kartı’na yatıracağız.

HEDEFLERİMİZ

• Yükseköğretimde haberleşme ve bulut alt yapısına yatırım yapacağız.

• YÖK’ü kaldıracağız. Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini tesis edeceğiz.

• Üniversiteye giriş sınavlarında fırsat eşitliğinin ve adaletin tam tesisini hedefleyeceğiz.

• Üniversite kampüslerinin halka açık olmasını destekleyeceğiz. Akademisyenlerin onayı doğrultusunda halkın derslere katılımının önünü açacağız.

Yükseköğretim sisteminde gerçekleştireceğimiz atılım, önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak.

Türkiye, üniversitelerindeki nitelikli eğitim sayesinde yarınlara emin adımlarla ilerleyecek. Tam da bu inançla önümüze somut eylemler koyduk. Yeni dünyanın dinamiklerini iyi kavrayan, üniversite sistemini gelişmiş standartlara göre yenileyen ve dünyaya bilgi ihraç eden bir Türkiye hedefiyle yola koyulduk.

Bir yandan çağı yakalama yönünde hamleler planlarken, diğer yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla elinizdeki eylem planını hazırladık.

Başarının kapısını açacak anahtarın özgürlük olduğunu biliyoruz.
Öncelikle geçtiğimiz yıllarda kaybolan eğitimde fırsat eşitliğini geri kazanacağız.

YÖK gibi askerî darbe kalıntısı vesayet kurumlarının Türkiye’nin yarınlarında yerinin olmadığını düşünüyoruz.

Üniversiteleri özgürleştiren, akademik özgürlükleri sonuna kadar genişleten ve eleştirel düşüncenin önünü açan bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Öte yandan yükseköğretim ile kalkınma hedefleri arasındaki kopukluğun giderilmesini ülkemiz açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Eğitim alanında yapacağımız atılımla Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkarma kararlılığımızı koruyoruz.

Bu doğrultuda eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasında uyumu öngören bir yenilik tasarlıyoruz. Üniversiteleri çağın ihtiyaçlarına paralel olarak hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Elinizdeki eylem planında rektöründen öğrencisine, akademisyeninden teknolojik altyapısına dek bir üniversitenin tüm unsurlarını çerçeveleyen gerçekçi çözüm önerileri bulacaksınız.

Türkiye’yi bilgi üreten kurumlarımızın niteliğini yükselterek kanatlandıracağız.

Okumaya Devam Et Küçült

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı

Mustafa Ergen

Eğitim Politikaları Başkanı

Dünya, yeni teknoloji ve girişimcilik dalgası ile yeniden şekillenirken her ülke bu devinimin bir parçası olmak için yeni ekonomiye ve beraberinde getirdiği toplumsal değişime hazırlık yapmaktadır.

Transistörün keşfi ile gelen minyatürleşme ve beraberinde getirdiği mikro elektronik devrimi ile gerçekleşen hesaplama, saklama ve haberleşme teknolojilerinin yarattığı inovasyon değer zinciri bütün dünyayı içine alarak dönüştürmektedir.

Son yüz yıldır dünyanın teknoloji temelli dönüşümü belli başlı üniversiteler ile başlamıştır. Üniversiteler, bu süreçte ülkelerinin insan sermayesini yetiştirmiş ve ekonomik kalkınma dinamosu olarak katkı vermiştir. Yaratıcılık ve inovasyon merkezleri olarak küresel rekabet gücünü arttırmıştır. Yetenekli ve başarılı insanları bölgelerine çekmiştir. Uluslararası bağlantıların artmasını sağlamış, oluşturdukları sinerjiyle yaratılan değerleri katlayarak büyütmüştür.

Üniversiteler, bunlara ek olarak bulundukları şehrin yaşam kalitesini arttırmış, toplumsal sorunlara çözüm aramış, güçsüz kesimlerin toplumun bir parçası olması için çalışmalar yapmış ve demokrasi için okul olmuştur.

Bugün ülkeler, hayatın her alanındaki teknolojik ilerlemelerin yarattığı etkilerin üst üste binmesiyle oluşan dijitalleşme, otomasyon ve ölçeklenme gücüne karşı ulusal inovasyon sistemlerini yenilemek için çalışmaktadır. Bu süreçte dijitalleşme, bilgiyi, girişimciliği ve finansmanı sınırlardan bağımsız hale getirmiş; otomasyon meslek tanımlarını hızla değiştirmiş; ve ölçek ekonomileri kazananın her şeyi aldığı monopol ekonomisinin önünü açmıştır.

Dünyada üniversite anlayışı bu devinimin ritmini yakalamak için yenilenmektedir. Üniversiteler bu zamana kadar sırasıyla bilgi, formasyon ve sosyal ağ sağlarken şimdi bu sıralama bilginin hızla ulaşılır olmasıyla tersine dönmeye başlamıştır. Sosyal ağlar ve formasyon anlamında öğrencilerini hazırlayan ve gerekli bilgi ve beceriyle donatan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin, meslek hayatlarına daha hazır ve istihdam garantili şekilde başlaması beklenmektedir. Ülkeler, yeni dünyanın getirdiği ölçek ve çarpan etkisini yakalayabilecek insan kaynağı ihtiyacına, üniversitelerini hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüştürerek cevap vermeye çalışmaktadır.

DEVA Partisi olarak yükseköğretim stratejimizin, ülkemizin teknoloji dalgalarıyla şekillenen yeni dünyada yerini alması için “yeni üniversite modeli” ile yapılanması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni dünyanın anlayışı, sanayi toplumunun katı disiplininden ziyade çeşitliliğe, sübjektif karar vermeye ve insana değer vererek pırıltısını çıkarmaya dönüktür. Yeni üniversite modeli bu anlayışın ülkemizde tesisini hedeflemelidir.

Yeni üniversite modeli, bugünkü genç nüfusun sebep olduğu sayısal artışın getirdiği plansızlığa, üniversite eğitiminin ülkelere özgü olmaktan çıkmasının yarattığı dijitalleşme ile ölçeklenerek sınırları aşabilen küreselleşme tehlikesine, yönetimsel olarak aşırı merkeziyetleşmenin getirdiği asgari müştereklerde buluşmanın getirdiği vasatlaşmaya ve diploma kalitesinin istihdam yaratmada işlevsizliğine çözüm olmalıdır.

Yeni yapılanma ile üniversiteler, otomasyonun mesleklerin geleceklerini değiştirmesini, yeni ekonominin getirdiği ‘gig’ ekonomisini, yeni teknolojilerin bütün meslekler için kritik hale gelmesinin beraberinde getirdiği geleceğin mesleklerini, temel araştırma ile araştırmaların ticarileşme potansiyelinin dengeli dağılımını dikkate almalıdır.

Üniversiteler, pandemi ile birlikte çevrimiçi hayata olan direncin kırılmasını, küresel tedarik zincirlerinin sorgulanarak geliştirilen kampsal yedekleme stratejilerini, Çin ve Trump’ın ikinci soğuk savaşı teknoloji alanında başlatmasını, Brexit ile AB araştırma yapısının değişmesini, Rusya-Ukrayna savaşı ile oluşan beyin göçünü dikkate almalıdır.

Bunların ışığında üniversiteler, dünyanın yeni endüstri modeli olan monopol ekonomisine aday şirketlerimizi, elektrikli araç ve 5G gibi teknoloji inisiyatiflerini, yeni nesil savunma sanayi sektörümüzü ve oyun sektörü gibi ülkemizin öncülüğünü yapabileceği tematik ekosistemleri geliştirmek ve büyütmek için gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğini fırsat pencereleri kaçmadan hızla tesis etmelidirler.

Bu dinamikler çerçevesinde, üniversitelerimizin temel olarak yeni bilgi ve yeni alanları kapsayacak bir programı çevik
ve dinamik bir şekilde oluşturabilmesi gerekmektedir; mezunlarımızın dünya çapında iş bulabilmesi hedeflenmelidir; araştırmada ise bilginin bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmaya belli oranlar dahilinde katkıda bulunması hedeflenmelidir.

Bu minvalde, üniversite yönetimi, geçmişten geleceğe uzun vadeli bakabilen ve kısa vadeli aksiyon alabilen bir anlayışı içselleştirmelidir. Üniversiteler, yönetsel kararlarında, rasyonel, duygusal ve sübjektif bakış açılarını tesis edebilmelidir. Üniversiteler, araştırmalarını temel araştırma, merak temelli araştırma ve uygulamalı araştırma şeklinde dengeli kurgulayabilmelidir. Üniversiteler, diploma ve istihdam başarısı için kısa ve uzun vadeli müfredat ve programları hızla güncelleyebilmelidir.

Ve her üniversite bu vizyonu tesis ederken kendine özgü değişkenleri dikkate almalıdır. Bu değişkenler, öncelikle üniversitenin akademik kadrosudur, idari yetkinlikleridir, alt yapı imkanlarıdır, bulunduğu bölgedir, öğrencilerinin kalitesidir ve mezunlarının başarısıdır… Dolayısıyla, her üniversite için vizyon ve yönetim oluşturulurken üniversitenin değişkenlerini dikkate alan en optimum kurgu yapılmalıdır.

Yeni üniversite modeli bir anlamda bu gerçekleri dikkate almalı; geleceğe bakan ve hızlı koşanın daha hızlı koşacağı bir yapıyı tesis edebilmeli; üniversiteleri asgari müştereklerde eşitlemekten kaçınmalı ve uzun vadeli bir vizyonu üniversitenin DNA’sına göre tesis edebilmeli ve hatta ötesinde korumalıdır.

DEVA Partisi olarak dokuz yüz yılık bir kurum olan üniversiteyi, insanlığın en önemli kültürel miraslarından biri olarak görüyoruz. Günümüze kadar olan gelişiminde uzun vadeli, mantıklı ve soğukkanlı değerlendirmelerin hâkim olduğu böyle bir kuruma, bugünkünden çok daha uygun bir yönetim tarzını hedefliyoruz.

Bu vizyonda, üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini sağlamayı ve böylelikle üniversitelerin bizi, bilinmezlerle dolu bu dünyanın beraberinde getirdiği yarışa hazırlamalarını amaçlıyoruz. Orta gelir tuzağından çıkmak ve “yükselen Türkiye” için atılım yapmak üzere üniversitelerimizi daha öte bir anlayışla ve ekonomi, kalkınma, teknoloji, kültür planlarımızla eşgüdümlü ele almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vizyonumuzun ilk adımı olarak 90 ve 360 günlük eylem planımızı bilgilerinize sunarız.

Okumaya Devam Et Küçült

Bilim ancak özgür bir ortamda ilerleyebilir.

Üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacağız.

Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkaracağız.

Yükseköğretim kurumlarını ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması hedefi doğrultusunda yenileyeceğiz. Bilim dünyasını yarına atılım için seferber edeceğiz.

Yükseköğretimde, dünyanın en gelişmiş örneklerini yakalayacağız.

Üniversitelerimizi, dünyadaki başarılı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını sağlayacağız.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content