DEVA İKTİDARININ DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK EYLEM PLANI

Barışçıl Söylem, Caydırıcı Güç, Rasyonel Çözüm

Videoyu oynat

DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİMİZ

Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamaktır. Toprak bütünlüğümüzü ve ulusal egemenliğimizi korumaktır. Ekonomik refahımıza ve büyümemize yardımcı olmaktır.

Dışişleri Bakanlığı'nın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

Türkiye’nin dış politikasının kapsamlı analizlere dayalı ve çoğulcu süreçlerde yapım ve karar alma mekanizmalarında Dışişleri Bakanlığımız merkezi bir role sahip olmalıdır.

Diplomatlarımız, görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli kaynaklarla ve mesleki donanım bakımından desteklenmelidir.

Bu amaçla,

1- Kariyer personeli sayısını artıracağız.

2- Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları için düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimi zorunlu hale getireceğiz.

3- Dışişleri Bakanlığı’nda masa sistemine geçerek ülke uzmanlığını özendireceğiz.

4- Bölge ve uluslararası örgüt uzmanları yetiştireceğiz. Bu uzmanlığı yurtiçi ve yurtdışı atamalarda dikkate alacağız

5- Atamalarda hizmetin gerekleri, adalet ve liyakat ilkelerini esas alacağız.

6- Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, dış misyonlara atanmadan önce gidecekleri ülkenin dilini öğrenmelerini teşvik edeceğiz.

7- Meslek dışından Büyükelçi atamalarına ilke olarak son vereceğiz. Bu ilkenin istisnaları olarak, örneğin, Silikon Vadisi’ne Büyükelçi atayacağız.

8- İklim Özel Elçisi atayacağız.

9- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için Başkonsolosluklardaki sözleşmeli personelin sayısını artıracağız. İhtiyaç duyulduğunda sözleşmeli personeli rotasyona tabi tutacağız.

10- Diğer kurumlardan yurtdışına müşavir veya ataşe olarak yapılacak atamaların ihtiyaçla orantılı ve liyakate dayalı olmasını sağlayacağız.

11- Yurtdışı misyonlarda görev yapan personelin özlük haklarını; görev yapılan ülkelerdeki , güvenlik koşulları, mahrumiyetler, salgın ve bulaşıcı hastalıklar ve afetler vb. diğer riskler ve iş yoğunluğu gibi faktörleri dikkate alarak adaletli bir hale getireceğiz.

Dış Politikadaki Güncel Meselelere İlişkin Temel Yaklaşımlarımız I

Bütün komşularımız, NATO müttefiklerimiz, AB ortaklarımız, Türk Dünyası, Arap ve İslam Dünyası, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Başta Suriye, Ukrayna ve Irak’taki durum olmak üzere, ulusal güvenlik ve refahımızı ilgilendiren acil sorunların çözümü için çalışmak önceliğimizdir. 

1- Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği vazgeçilmez orta ve uzun vadeli bir hedefimizdir. 

Kısa vadede ise Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilerek modernleştirilmesi, vize serbestisi, Yeniden Kabul Anlaşması’nın tadili, sığınmacı sorununun çözümü, Tek Dijital Pazar, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği yapılmasını öncelemekteyiz. 

2- NATO’nun sağladığı caydırıcılık ulusal güvenliğimiz açısından kritik önemdedir. Bu itibarla, Türkiye’yi NATO içinde sorunlu müttefik olmaktan kurtaracağız. NATO ülkelerinin de Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere yönelik koşulsuz dayanışma içinde olmalarını sağlamak önceliğimiz olacaktır. 

3- ABD ile ilişkilerimizde S-400 yaptırımları, F-16/35 alımları ve bölgesel konularda yeni bir diyaloğa gireceğiz. Terör örgütlerine bazı ABD makamlarınca verilen desteğin kesilmesi için ısrarcı olacağız. 

4- Bölgemizde ortaya çıkan yeni siyasi, askeri ve ekonomik ittifakların kapsayıcı olması esastır. Bu bağlamda, aleyhimize kamplar ve ittifaklar oluşmasına izin vermeyeceğiz. 

5- Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının uluslararası hukuk ve ulusal çıkarlarımız temelinde hakça paylaşımına olanak verecek çok taraflı girişimlere destek vereceğiz. 

6- Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, Karadeniz’dekine benzer biçimde çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz. 

7- Kıbrıs milli davamızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile istişare halinde BM çerçevesindeki müzakerelerin devamı temelinde adada adil, kalıcı ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacak bir çözüm bulunması için çaba göstereceğiz. Kıbrıs Türklerinin azınlık statüsüne indirgenmesine izin vermeyeceğiz. 

8- Yunanistan ile iyi komşuluk hedefiyle, Ege’de yaşanan karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, münhasır ekonomik bölge, Ege adalarının askerden arındırılmış statüsünün aşındırılmaması gibi konularda diyalog ve iş birliğine açık olacağız. Hedefimiz, Ege’nin barış denizi olmasıdır. Bu kapsamda, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan taviz vermeyeceğiz. 

9- Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. İkili ilişkilerimizin sağlıklı ve dengeli temelde devam etmesini hedefliyoruz. Rusya ile münasebetlerimizde, Batı dünyasının bu ülkeye yaptırımlarını boşa çıkartabilecek ve bu yüzden ülkemizi yaptırımlarla karşı karşıya getirebilecek ilişkilerden kaçınacağız. 

10- Türk Dünyası ile ilişkilere yeni bir heyecanla eğileceğiz. Hamasi söylemler yerine kalıcı projelere odaklanacağız. Türksoy, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası Üniversiteler Birliği gibi oluşumları destekleyeceğiz. Yunus Emre Enstitüleri’ni daha etkin ve verimli kılacağız. 

Dış Politikadaki Güncel Meselelere İlişkin Temel Yaklaşımlarımız II

11- TİKA’yı, dış politikamızla çelişmeyecek ve dış ekonomik ilişkilerimizin önünü açacak şekilde yeniden yapılandıracağız. 

12- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile başta dil ve kültür olmak üzere çok boyutlu bağlarının korunması ve geliştirilmesi ana hedefimizdir. 

13- Orta Doğuda kısa vadeli hedefimiz bölgedeki çatışmaların ve şiddetin son bulmasıdır. Orta vadede ise sorunlara barışçıl çözüm ve kendi içindeki farklılıklarıyla barış ve refahını tesis etmiş bir bölge meydana getirilmesidir. Bunun için Orta Doğu’da güven tazelememiz, ulusal çıkarlarımız ve bölge gerçekleri arasında rasyonel bir denge kurmamız gereklidir. Bölgeyle ilişkilerimiz meşru aktörlerle düzenlenecektir. 

14- BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunuyoruz. Suriye’de kalıcı çözüm tüm etnik ve dini grupların Suriye yönetiminde temsilinden geçmektedir. Bunun için çatışmaları değil Anayasa sürecini, siyasi ve diplomatik yöntemleri önceliyoruz. Suriye’de her türlü terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri buna bağlıdır. 

15- Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, merkezi hükümetin güçlenmesine, istikrarın sağlanmasına önem atfediyoruz. Bu amaçla Irak Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile diyalog ve iş birliğini güçlendireceğiz. 

16- İran ile geleneksel komşuluk ve iş birliği ilişkilerimiz önem arz etmektedir. Nükleer Anlaşma’nın aksamasını tehlikeli buluyoruz. Gerekirse bu maksatla başlatılacak yeni girişimlerde kolaylaştırıcılık rolü üstlenerek katkı sağlamaya hazır olacağız. 

17- Kafkasya İstikrar ve İş birliği Platformu’nu canlandıracağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için katkıda bulunacağız. Azerbaycan ile ilişkilerimizi her alanda ilerleteceğiz. Ermenistan ile yavaş ilerleyen normalleşme sürecini hızlandıracağız. 

18- Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Ukrayna savaşının gölgesinde alevlenme potansiyeli bulunan bu bölgede ikili düzeydeki ve çok taraflı forumlar içerisindeki gayretlere destek olacağız. 

19- BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması için azami çaba göstereceğiz. ABD’nin Kudüs ve İsrail yerleşimleri ile ilgili politikalarını değiştirmesinde ısrarlı olacağız. 

20- Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler potansiyel olarak 3. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açabilecek niteliktedir. Özellikle, bu bağlamda Tayvan merkezli gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Tüm bölge devletleri ile dostluk ilişkilerimizi güçlendirmek ve ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek önemli bir hedefimiz olacaktır. 

Güvenlik ve Savunma

Güven içinde yaşamak temel bir insan hakkıdır. Vatandaşlarımızın güven içinde yaşamasını en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz. Güvenlik alanında temel ilkemiz, demokratik hukuk devleti prensiplerine bağlılık, insan haklarına saygı, özgürlük ve güvenlik arasındaki birlikteliğin ve hassasiyetin gözetilmesidir. Önleyici kolluk hizmetleri önceliğimizdir. 

1- Önleyici ve caydırıcı kolluk gücünü destekleyeceğiz. 

2- Kadın cinayetlerini ve çocuk istismarlarını caydıracak hukuk ve güvenlik altyapısını oluşturacağız. 

3- Çete, mafya ve benzeri suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. 

4- Organize suç örgütlerinin sınır aşan faaliyetleri konusunda bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendireceğiz. 

5- Sığınmacı sorununu çözüme kavuşturana kadar, önleyici kolluk kapsamında sığınmacıların suça bulaşmalarını engelleyeceğiz. 

6- Düzensiz göçün oluşturduğu sorunlarla mücadele edecek, bu hususta düzensiz göçü engellemeyi birinci öncelik olarak uygulayacağız. 

7- Her yıl güvenlik kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir Güvenlik Şûrası düzenleyeceğiz. 

8- Ulusal siber güvenlik altyapımızı güçlendireceğiz. 

 • Siber Harekât Birimi kuracağız. 
 • Siber Saldırı Destek Hattı kuracağız.

9- İç, dış, teknik, savunma ve emniyet istihbarat fonksiyonlarını Güvenlik Şûrası’nda tartışılacak hususlar ışığında gözden geçireceğiz. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) kapasitesini geliştireceğiz.

Terörle Mücadele

1- Ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütleriyle azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. 

Hukuk devletinin gereği olarak bu mücadeleyi: 

 • hukuk içerisinde, 
 • rasyonel yöntemlerle, 
 • toplumsal dinamikleri dikkate alarak, 
 • terörün kaynaklarını kurutmayı esas alan bir anlayışla, 
 • ilgili tüm kurumlar ve taraflarla iş birliği içinde yürüteceğiz. 

 

2- Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da ülkemize tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele edecek, terör örgütlerinin yurtdışındaki faaliyetlerine karşı uluslararası iş birliğine önem verecek ve haklarımızı savunacağız. Terörle mücadelede, yurtdışındaki yapılanmalara yönelik olarak kamu diplomasisi faaliyetleri yürüteceğiz.

Organize Suçlarla Mücadele

1- Çete, mafya ve benzeri organize suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edecek, bu yapıların devlete sızmalarını önleyecek ve bunu sağladıktan sonra devletten güç aldığı algısını oluşturacak her türlü eyleme ağır yaptırımlar getireceğiz. 

2- Organize suç örgütlerinin sınır aşan faaliyetleri konusunda uluslararası iş birliğini güçlendireceğiz. 

3- Uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi, ticareti ve kullanımıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Diğer yandan öncellikle okullardan başlamak üzere bilinçlendirme faaliyetlerine önem vereceğiz. 

4- Yasadışı bir şekilde gerçekleştirilen ve çeteleşmelere yol açan kumar faaliyetleriyle ve özellikle internet üzerinden gençlerimizi hedefine alan yasadışı canlı bahis faaliyetleriyle mücadele edeceğiz. 

5- İnsan hakları ve ülkemizin yaşadığı göç krizi bakımından oldukça zararlı olan insan kaçakçılığı çeteleriyle mücadele edecek ve bu alanda uluslararası iş birliğini artıracağız. 

6- Türkiye’de gittikçe artan yasadışı bireysel silahlanmayı besleyen silah kaçakçılığı ve tedariğiyle mücadele edeceğiz.

Savunma

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 

 • demokratik denetim ve gözetime tabi, 
 • itibarlı, 
 • caydırıcı ve etkin bir askeri güç olması temel hedefimizdir. 

1- Ordumuzu yeni teknolojilerle destekleyecek, istihbarat, keşif ve vuruş gücü bakımından güçlendireceğiz. 

2- TSK’nın stratejik kurumsal yönetiminde liyakati esas alacağız ve operasyonel yeteneklerini güçlendireceğiz. 

3- Kritik ihtisasa sahip personelin mevcudunu nicelik ve nitelik yönünden güçlendireceğiz. 

4- Toplumda adalet duygusunu zedeleyen zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdireceğiz. Profesyonel orduya geçeceğiz. 

5- Savunma alanında dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Kendi teknolojimizi geliştireceğiz. Yüksek katma değerli ihracatımızı artıracağız. 

6- Savunma sanayiinde özel sektörümüzün önünü açacağız. Sektörde adil rekabeti sağlayacağız. 

7- Büyük tedarik projelerini, kuvvet yapısını ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bu projelerin somut güvenlik ortam ve ihtiyacına uygun olması ve dış politikamızla çelişmemesi esastır. 

8- Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve vakıf şirketleriyle özel firmalar arasında sinerji, iş birliği ve eşgüdüm sağlayacak mekanizmalar oluşturacağız. 

9- Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğini güçlü biçimde tesis edip Ar-Ge ve yenilikçiliği geliştireceğiz.

10- Savunma sanayi vakıf şirketlerinin, 

 • denetlenebilir, 
 • ölçülebilir, 
 • performans ve verimlilik değerlendirmesine açık stratejik yönetim düzenlemeleri ile liyakat esaslı ve profesyonel yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışmasını sağlayacağız. 

11- Askeri fabrikalarda verimlilik artışı ve etkinlik sağlayacağız. 

12- Kritik özellikteki yetenekleri ve hizmetleri zaafa uğratacak askeri fabrikaları özelleştirmeyeceğiz.

İLKELERİMİZ

•Tüm müttefiklerimizle, komşularımızla ve çevremizdeki ülkelerle içişlerine karışmama ilkesi temelinde yapıcı ve dengeli diyaloglar kuracağız. 

•Diplomasimize adalet ve hukuk temelinde uzlaştırıcı ve sorun çözücü kimliği kazandıracağız. 

•Krizlerden beslenmeyeceğiz. Krizleri çözerek güçleneceğiz. Sorunların tarafı değil, çözümlerin adresi olacağız.

•İkili ilişkilerimizi onaracağız ve güçlendireceğiz. 

•Dış politikada gerçekçi, ihtiyatlı, dikkatli ve sabırlı davranacağız. Gerektiğinde yaratıcı ve cesur adımlar atacağız. 

HEDEFLERİMİZ

•Ağırbaşlı, sorumlu üslup ve yaklaşımlar benimseyeceğiz. Kısa vadeli, iç politikaya yönelik, dar parti ve kişi propagandası amaçlı polemikçi söylemlerden ve sonuçları kapsamlı analizler temelinde iyi hesaplanmamış eylemlerden uzak duracağız.

•Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin yürütülmesi sürecinin etkin unsurları yapacağız.

•Türkiye’nin ortak değerler ile şekillenen ittifaklarını koruyacağız. Ortak çıkarlar üzerinden şekillenen yeni iş birliklerine de açık olacağız.

•Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gibi temel belgelere, TBMM tarafından onaylanmış olan uluslararası sözleşmelere ve oluşturulmasına katkıda bulunmuş olduğumuz normlara titizlikle bağlı kalacağız.

Türkiye’nin dış politikada ve güvenlik politikalarında yeni vizyon ve stratejilere duyduğu ihtiyaç apaçık görülüyor.

Türkiye’nin dış politikada ve güvenlik politikalarında yeni vizyon ve stratejilere duyduğu ihtiyaç apaçık görülüyor.

Şu an ülkemizin içinde olduğu tablo; milli menfaatlerimize ve ülkemizin yarınlarına büyük zararlar veriyor. Bu tabloda; yalnız kalmış, sözünün gücünü yitirmiş, kurumsal altyapısı zayıflamış ve sorunları yalnızca silahlı güçle çözmeye çalışan bir Türkiye var. Bu tabloda; halkımızın çıkarlarını umursamayan, yarınları güvence altına almayan; günlük şahsileştirilmiş dış ilişkiler seti var. Öte yandan uluslararası ortamın çalkantılı, kaygı verici ve belirsizliklerle dolu hali de ülkemizi doğrudan etkiliyor. Bugün, insan hakları ve demokrasiye dayanan değer temelli politikalar saldırı altında. İnsanlığın ortak yararları dar ve kısa dönemli çıkar mücadelelerine feda ediliyor. Otokratik yönetimlerin dünya barışına hem güncel hem de gelecekte tehditler oluşturduğu görülüyor. Yakın coğrafyamızda savaşlar sürüyor, istikrarsızlıklar artıyor. Tüm bunların sonucunda terörizm ve şiddet, sığınmacı sorunu, ideolojik çatışmalar ve popülizm boy gösteriyor. Biz, DEVA Partisi olarak, öncelikle insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yüksek demokrasi standartlarıyla Türkiye’mizi ayağa kaldıracağız. Ekonomik çöküşü engelleyip atılım dönemini başlatacağız. Ülkemizi kutuplaşma ve popülizm batağından kurtarıp sosyal dokumuzu güçlendireceğiz. Özgürlük ve zenginliği ancak bu şekilde sağlayacağımızı biliyoruz. Güvenliğimizi tesis etmenin ve diplomasimizi güçlü yürütmenin yolunun buradan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin caydırıcılığını artıracağız ama bunun sınırlarını test ettirmeyeceğiz. Hem öngörülü hem de öngörülebilir olacağız. Hesapsız, ayaküstü kararlara dayalı tutarsız politikalar yüzünden bozulan dış ilişkilerimizi hızla onarıp sözümüzün gücünü yükselteceğiz. Eylem planımız; ülkemizin haysiyetli insanlarını her anlamda güçlendirmek için dış politika ve güvenlik alanındaki vizyonumuzu, ilkelerimizi ve atılması gereken somut adımları içeriyor.

Okumaya Devam Et Küçült
Dış Politika Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Abdurrahman Bilgiç

Abdurrahman Bilgiç

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü

Hem savunma sanayimizi güçlendireceğiz hem de güvenliğimizi sağlayacak ve refah düzeyimizi yükselteceğiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi diplomasisine yön vermiş olan, iç barışı dünya barışıyla bağdaştıran rehber ilkenin günümüz koşullarında da geçerliliğini koruduğuna inanmaktadır.

Diplomasi dilimiz barışın, istikrarın, diyalog ve iş birliğinin dilidir. Amacımız dostlarımızı artırmak, düşmanlıkları gidermektir. Türkiye’nin ortak değerlerle şekillenen ittifaklarını korumalıyız. Ortak menfaatler üzerinden şekillenen yeni iş birliklerine de açık olmalıyız. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve oluşturulmasına katkıda bulunmuş olduğumuz normlara titizlikle bağlı kalmamız önem taşıyor. Türkiye’nin tüm müttefikleri ve çevresindeki ülkelerle içişlerine karışmama ilkesi temelinde yapıcı ve dengeli diyaloglar kurabilmesi gerekir. Mevcut kırılgan ortamda dış politikamızın sağlıklı ve tutarlı bir seyir izlemesi için gerçekçi, ihtiyatlı, dikkatli ve sabırlı olunmalıdır. Bu durum diplomasimize gerektiğinde cesur adımlar atabilecek esnekliği kazandırmamıza engel değildir. Kısa vadeli, iç politikaya yönelik, dar parti veya kişi propagandası amaçlı söylem ve tarzın ulusal çıkarlarımıza zarar verdiği dikkate alınmalıdır. Güven içinde yaşamak temel bir insan hakkıdır. Güvenlik alanında temel ilkemiz, demokratik hukuk devleti prensiplerine bağlılık, özgürlük ve güvenlik arasındaki birlikteliğin ve hassasiyetin gözetilmesidir. Ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütleriyle, rasyonel yöntemlerle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin demokratik denetim ve gözetim altında itibarlı, caydırıcı ve etkin bir askeri güç olması temel hedefimizdir. Hem savunma sanayimizi güçlendireceğiz hem de güvenliğimizi sağlayacak ve refah düzeyimizi yükselteceğiz.

Okumaya Devam Et Küçült

GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK BİR İNSAN HAKKI

Güven içinde yaşamak temel bir insan hakkıdır. Vatandaşlarımızın güven içinde yaşamasını en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz. Güvenlik alanında temel ilkemiz, demokratik hukuk devleti prensiplerine bağlılık, insan haklarına saygı, özgürlük ve güvenlik arasındaki birlikteliğin ve hassasiyetin gözetilmesidir. Önleyici kolluk hizmetleri önceliğimizdir.

Dış Politika Yazı 1
Dış Politika Yazı 2

BÜTÜN KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLEMDİRECEĞİZ

Bütün komşularımız, NATO müttefiklerimiz, AB ortaklarımız, Türk Dünyası, Arap ve İslam Dünyası, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Başta Suriye, Ukrayna ve Irak’taki durum olmak üzere, ulusal güvenlik ve refahımızı ilgilendiren acil sorunların çözümü için çalışmak önceliğimizdir.

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENMESİ

Türkiye’nin dış politikasının kapsamlı analizlere dayalı ve çoğulcu süreçlerde yapım ve karar alma mekanizmalarında Dışişleri Bakanlığımız merkezi bir role sahip olmalıdır. Diplomatlarımız, görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli kaynaklarla ve mesleki donanım bakımından desteklenmelidir.

Dış Politika Yazı 3

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content