DEVA İKTİDARININ GENÇLİK EYLEM PLANI

SOSYAL YAŞAM, EĞİTİM, İSTİHDAM, TEKNOLOJİ, SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Hakkındaki Videoyu Oynat Gençlik Eylem Planı

GENÇLİK EYLEM PLANI

İlk günden beri vazgeçmiyoruz: Gençler önden yürüyor, biz arkalarından gidiyoruz. Gençlerle beraber; ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu, kendini eşit, değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye için çalışıyoruz.

Önce Özgürlük

Önce Özgürlük

 • İfade özgürlüğünü güvence altına alacağız. 
 • Dezenformasyon yasasını kaldıracağız. 
 • Toplantı ve gösteri hakkını koruyacağız. 
 • Festivallere, konserlere ve bahar şenliklerine konulan keyfi yasak dönemini bitireceğiz. 
 • YÖK’ü kapatacağız. Üniversitelerimizi idari, mali ve bilimsel açıdan  özgürleştireceğiz.
Zorunlu Askerliğe Son

Zorunlu Askerliğe Son

 • Zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdireceğiz. 
 • Profesyonel orduya geçeceğiz. 

 

Hedef: Fırsat Eşitliği

Hedef: Fırsat Eşitliği

 • Eğitim Destek Banka Kartı ile ihtiyacı olan öğrencilere bu kart üzerinden maddi destek vereceğiz. 
 • Her eğitim-öğretim dönemi başında, hanedeki öğrenci sayısı ve ihtiyacı oranında TL desteğini karta yükleyeceğiz. 
 • Tüm öğrencilere ihtiyacına göre destek vereceğiz.
Düşük Vergili Cihazda Ücretsiz İnternet

Düşük Vergili Cihazda Ücretsiz İnternet 

 • 25 yaşa kadar tüm gençlere bedava internet hizmeti sunacağız. 1 milyon  kilometre fiber kablo ile her yeri fiber internete eriştireceğiz. 
 • Öğrencilere gelir düzeylerine göre teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. 
 • Cep telefonu, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
Benim Evim, Benim Aracım

Benim Evim, Benim Aracım 

 • “Benim Evim Benim Aracım” projesini hayata geçireceğiz. 
 • Gençlerin kolayca ev ve araç sahibi olmalarını sağlayacağız. 
 • Gençlerin alacakları ilk elektrikli bisiklet ve elektrikli binek araçlarda ÖTV’yi yeniden düzenleyeceğiz. 
 • Gençlerin alacakları ilk ev için 20 yıl vade ile ödeme imkânı bulunan kredi  olanakları oluşturacağız. 
Bağımlılıkla Kararlı Mücadele

Bağımlılıkla Kararlı Mücadele

 • Gençleri zehirden koruyacağız. 
 • Madde kullanımı, bahis ve benzer bağımlıklara yol açan nedenleri ortadan kaldıracak mekanizmalar kuracağız. 
 • Bağımlılıkla mücadeleye aileleri, kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri ve sivil toplumu dahil edeceğiz. 
 • AMATEM’leri fiziksel bağımlılık ve davranışsal bağımlılık olmak üzere iki yönlü çalıştıracağız. 
 • Gençlerin psikososyal ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet sunmak için 7/24 Genç Destek Hattı oluşturacağız. 
 • Sigara bıraktırma merkezlerini etkili çalıştıracağız.
KYK Borcu Rahatlıkla Ödenebilecek

KYK Borcu Rahatlıkla Ödenebilecek

 • Eğitim sürecinde verilen karşılıksız burs kapsamını genişleteceğiz. 
 • KYK burslarını öğrencinin aile gelir durumu ve başarı durumunun birlikte ölçüleceği burs puanlama sistemine göre vereceğiz. Bursları liyakat esasına göre dağıtacağız. 
 • Gençleri, KYK borcu altında ezdirmeyeceğiz. 
 • İş bulamayan gençlerden para istemeyeceğiz. 
 • Ödemesi devam ederken işsiz kalanların borcunu erteleyeceğiz. 
 • Aylık taksit ödemeleri, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak. 
 • Yeniden yapılandırmanın bozulmasına ilişkin koşulları öğrenciler lehine iyileştireceğiz. 
 • Peşin ödemede üretici enflasyonu farkı almayacağız. 
 • Borcun güncel değerinin hesaplanmasında üretici enflasyonu ile aylık gecikme zammı oranlarından hangisi düşükse onu esas alacağız.

 

KYK Yurtlarında Konfor Dönemi

 • Gençlerin barınma sorununa son vereceğiz. 
 • Yurtların kapasitesini ve niteliğini artıracağız. Gerekli durumlarda ek yurtlar sağlayacağız. 
 • Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi ile üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız. 
 • Yurda yerleşemeyen ihtiyaç sahiplerine kira desteği vereceğiz. 
 • KYK yurtlarındaki giriş ve çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. 
 • Sekiz kişilik yurt inşa etmeyeceğiz. Yeni KYK yurtları en fazla 2 öğrencinin konaklayacağı apartlar olacak.
Her Gence İş İmkânı

Mülakat Yerine Liyakat

 • Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. 
 • Kamuda işe alımlarda objektif kriterleri ve liyakatı esas alacağız.

 

Her Gence İş İmkânı 

 • Türkiye’de ev genci bırakmayacağız. Gençlere yeni istihdam alanları sağlayacağız. 
 • Sosyal güvenlik primi ve vergi teşviklerini sadeleştireceğiz. 
 • Özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracağız. Bu büroların İŞKUR ile koordinasyonlarını güçlendireceğiz.  
 • İş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blokzincir ve yapay zekâ gibi  teknolojilerden yararlanacağız.  
 • İşsizlerin iş bulmalarına yardımcı olan, istihdam edilebilirliklerini artıran aktivasyon  programları geliştireceğiz. 
 • Gençlerin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlayacak ve yeni istihdam alanı  yaratacak iş modelleri geliştireceğiz. 
 • Kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim  mecraları ve dijital geliştirme atölyelerinin oluşturulmasını sağlayacağız. 

 

Yeni Nesil İş Modeli

 • Gençler için yeni nesil iş modellerini destekleyeceğiz. 
 • Hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldırarak istihdamı artıracağız. 
 • Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak  sektörlerinde özel destekler kurgulayacağız. 
Meslek Lisesi Atılımı

En Az İki Meslek

 • Bir meslekten bir başka mesleğe geçiş; kısa eğitimler ve sertifikalarla mümkün olacak. 
 • Eğitim-öğretim müfredatını hayat boyu öğrenime uygun düzenleyeceğiz. 
 • Her genç birden fazla meslek icra edebilecek. 
 • Gençlere mevcut meslekleri yanında zanaat veya meslek öğrenme fırsatları tanıyacağız.

 

Meslek Lisesi Atılımı

 • İyi yetişmiş mesleki ve teknik yeterliliğe sahip iş gücü yaratacağız. 
 • Meslek liselerinin fiziksel alt yapılarına gerekli yatırım yapacağız. 
 • Meslek lisesi müfredatını güncelleyeceğiz. 
 • Meslek liseleri ile Organize Sanayi Bölgelerindeki kuruluşlar ve diğer işverenler arasında güçlü bir ağ kuracağız.  
 • Meslek lisesi mezunlarına artan istihdam imkânları sağlayarak meslek liselerinin cazibesini artıracağız. 
 • Ara elemanları, aranan elemanlar haline getireceğiz. 
 • Mesleki ve teknik eğitime tüm gençlerin eşit şartlarda erişebilmesini sağlayacağız. 
 • Ortaöğretim kurumları ve üniversiteler ile iş dünyası arasında etkin koordinasyon kuracağız.
Tarım Gençlere Emanet

Tarım Gençlere Emanet

 • Tarım liseleri açacağız. 
 • Müfredatta tarıma etkin bir şekilde yer vereceğiz. 
 • Gençler için tarım köyleri kuracağız. Özel ve bütün alt yapı imkânlarını tamamlayacağız. 
 • Gençler hem tarımsal üretim hem de agro-turizm yaparak gelir elde edecek. 
 • Gıda ve tarım alanında çalışan gençleri özellikle destekleyeceğiz.
Gençlerin Yaşamak İstediği Ülke

Gençlerin Yaşamak İstediği Ülke

 • Beyin göçünü tersine çevireceğiz. 
 • Gençleri başarı bursları ile destekleyerek beyin göçünü azaltacağız. 
 • Yurt dışına gidenlerin Türkiye’ye döneceği özgür ve demokratik ortamı oluşturacağız. 
 • Gençler ülkelerinde emeklerinin karşılığını kazanabilecek. 
 • Genç doktor ve sağlık çalışanlarımızın göç etmesini durduracağız.

 

Dünyadan Kopmayan Türkiye

 • Tüm gençler en az bir yabancı dili iyi konuşabilecek. 
 • Gençlere pasaportlarını ücretsiz vereceğiz. 
 • Yurt dışına çıkışlarda gençlerden harç almayacağız.
Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası Diplomasisi

Şeffaf, Özerk, Başarılı Federasyonlar

 • Spor federasyonlarının başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son vereceğiz. 
 • Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. 
 • Federasyonları tam özerk kılacağız. 
 • Federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve kayırmacı ilişkilere son vereceğiz. 
 • Spor Federasyonlarının yapısında saha içinden gelenlerin ve millî sporcularımızın sayısını artıracağız. 
 • Federasyonların harcamalarını, gelir ve giderlerini şeffaf hale getireceğiz. 
 • Federasyonlara bağlı kulüp ve sporculara yapılan harcamaların hakkaniyetli ve şeffaf olmasını sağlayacağız.  
 • Nitelikli antrenör yetişmesi için yurt dışından antrenörler ile iş birliği yapacağız.

 

Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası Diplomasisi 

 • Uluslararası önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için gerekli adımları atacağız. Önceliği olimpiyatlara vereceğiz. 
 • Dünya Kupası ve Avrupa Kupası gibi büyük organizasyonların Türkiye’de yapılması için gerekli alt yapı ve iletişim çalışmaları yürüteceğiz. 
 • Türkiye’yi spor turizmine açacağız. 

 

Spor Ekipmanlarında Vergi İndirimi

 • Sporu lüks değil, herkes için ulaşılabilir hale getireceğiz. 
 • Spor ekipmanlarındaki KDV oranını düşüreceğiz. Tekstil, sağlık, gıda gibi alanlarda uygulanan KDV istisnasını spor ekipmanlarında da uygulayacağız. 
 • İthal spor ekipmanlarındaki ek vergi oranını düşüreceğiz.

 

 

 

İLKELERİMİZ

 • İfade özgürlüğünü güvence altına alacağız. 

 

 • Tüm öğrencilere ihtiyacına göre destek vereceğiz.

 

 • Öğrencilere gelir düzeylerine göre teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. 

 

 • Eğitim sürecinde verilen karşılıksız burs kapsamını genişleteceğiz. 

HEDEFLERİMİZ

 • Gençlerin kolayca ev ve araç sahibi olmalarını sağlayacağız. 

 

 • Zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdireceğiz. 

 

 • Festivallere, konserlere ve bahar şenliklerine konulan keyfi yasak dönemini bitireceğiz. 

 

 • İyi yetişmiş mesleki ve teknik yeterliliğe sahip iş gücü yaratacağız. 

Gençler önden yürüyor, biz arkalarından gidiyoruz.

İlk günden beri vazgeçmiyoruz: Gençler önden yürüyor, biz arkalarından gidiyoruz. Gençlerle beraber; ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu, kendini eşit, değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye için çalışıyoruz.

Umutluyuz, heyecanlıyız ve kararlıyız. Her daim gençlerin fikirlerine ve yeteneklerine güveniyoruz. Bu nedenle mahallelerimizden Gazi Meclisimize kadar siyasal hayatın her seviyesinde gençlerimizin payını arttırmayı hedefliyoruz. “Başımıza yeni yeni icat çıkarma” demiyoruz, aksine genç girişimcilerimizi önemsiyoruz. “Su küçüğün söz büyüğün” demiyoruz, aksine fikir özgürlüğünü vazgeçilmez buluyoruz. Gençlerin önüne set olan tüm yaklaşımları reddediyor, kolaylaştırıcı olma görevimizi çok iyi biliyoruz. Elinizdeki eylem planı, ülkemizin her köşesindeki gençleri dinleyerek hazırlanmış, basmakalıp yargılardan uzak, fırsat eşitliğini temel alan, sürdürülebilir ve yapıcı çözümlerle her bir gencimizin refahını hedefleyen bir çalışmanın ürünüdür. İlerleyen sayfalarda eğitimden siyasete, sanattan spora kadar her alanda öngördüğümüz yenilikleri ve çözüm önerilerini bulacaksınız. Özgür ve zengin Türkiye’yi gençlerle birlikte inşa edeceğiz.

Okumaya Devam Et Küçült
Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Doğa Şanlıoğlu

Doğa Şanlıoğlu

Gençlik Politikaları Başkanı

Ülkemizdeki bütün umut tohumlarının gençler tarafından ekilebileceğini biliyoruz.

Ülkemizdeki bütün umut tohumlarının gençler tarafından ekilebileceğini biliyoruz. Girdiğimiz bu karanlık tünelden yarınlara umut ve güvenle bakabilen, geleceğe dair hayal kurabilen bir gençlik ile birlikte çıkacağız. Gençleri umutsuzluğa düşüren bütün olumsuzlukları ortadan kaldırarak yeni bir Türkiye hayalini hep birlikte gerçek kılacağız. Tam da bu inançla önümüze somut eylemler koyduk.

Biliyoruz ki gençlerin fikirlerini özgürce ifade edemedikleri bir ortamda gelişmeleri olanaksızdır. Ancak özgüveni yüksek, geleceğe güvenle bakan, algıları açık, dünyayla entegre olmuş ve üretken bireyler ile hayal ettiğimiz özgür, adil ve demokratik Türkiye’ye kavuşabiliriz.  Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde engeller, korkular, sınırlar, set çekilmiş ve ket vurulmuş özgürlük ile gelişimden bahsetmek mümkün değildir. Özgürlüklerimizin kullanılmasını engelleyen her türlü uygulamayı kaldıracağız. Öğrencilerin eğitim alma haklarını kullanmalarını sağlamak; sosyal devlet olmanın ve toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin temel gereklerindendir. Bunun için talep eden tüm öğrencilere her kademede; özellikle orta ve yükseköğretimde yurt olanağı sunmak sosyal devletin temel sorumluluğudur. Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Öğrencilerimizin insanca yaşayabilecekleri beslenme ve barınma hakkı, anayasal bir hak, kamusal bir sorumluluktur. Bu bağlamda barınma sorununu çözecek, tüm gençlerimizin insan onuruna yaraşır şekilde barınabilmelerini sağlayacağız. Üniversitelerdeki yurt sorunlarını kökünden çözeceğiz. KYK yurtlarını insan onuruna yaraşır konaklama merkezleri olarak düzenleyeceğiz ve kapasitelerini artıracağız. Gençlerimizin insanca yaşama hakkını sağlayacağız. Doğal hayata verilen tahribatı ortadan kaldıracağız. Sağlıklı bir gençlik için ülkemizdeki yeşil alanların sayısını arttıracağız. Çevre ve doğanın yaşamsal değeri, iklim değişikliği, ekolojik ayak izi ve biyo-çeşitlilik konularında bilinci ve farkındalığı arttıracak ve bunların yaşam pratiğine dönüşmesini sağlayacak olan eğitimleri erken yaştan itibaren gençlerle buluşturacağız. Özellikle okullara getireceğimiz yeşil alan zorunluluğu ile gençlerin sağlıklı nefes alabilmelerini sağlayacağız. Gerçekleştireceğimiz bütün işlerde karbon ayak izimizi azaltmaya dikkat ederek, nesiller arası adaleti önemseyerek gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakacağız. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, toplumsal barışın tesis edilmesinde ve sosyal uyumun geliştirilmesinde sporun çok önemli bir yere sahip olduğunu ve gençler için sporun bir lüks değil ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bütün sportif faaliyetleri destekleyeceğiz. Ülkemizin sporun her alanında öncü olması için, gençlerin spor aktivite ve faaliyetlerine ulaşımını kolaylaştırmak adına çok çalışacağız. Üretemeyen bir gençlik, üretemeyen bir ülke demektir. Yeni dünyanın dinamiklerini iyi kavrayan, üniversite sistemini gelişmiş standartlara göre yenileyen ve dünyaya bilgi ihraç eden bir Türkiye’yi üreten gençler ile birlikte inşa edeceğiz. Türkiye, nitelikli eğitim sayesinde yarınlara emin adımlarla ilerleyecek. Gençlerin hayal güçlerini devlet eliyle destekleyerek yalnızca tüketen değil üreten bir ülke konumuna geleceğiz. Çok yakında genç fikirleri destekleyen, ÜRETEN VE KAZANAN bir Türkiye olacağız. Gençlerin işsizlik diye bir kaderi olmayacak. Genç işsizlik sorununu çözeceğiz. Çok kısa bir zaman diliminde, çalışan herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir ülke haline geleceğiz. Gençlerin profesyonel çalışma hayatını erken yaşta deneyimlemesini sağlayacak iş modelleri geliştireceğiz. Kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyelerinin oluşturulmasını sağlayarak genç nüfusun topluma ve refaha katkısını en üst seviyeye çekeceğiz. Tekrardan bu ülkenin gençlerinin hayal kurabilmesini sağlayacağız, geleceğini kendi elleri ile şekillendirebilmesini sağlayacağız. Gençlerin geleceğini, kaderini bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak kelimelere bırakmayacağız. Gençlerimizin hızla gelişen teknolojiler ve dijital platformlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu konularda bilgi ve becerilerinin artırılması temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda; Gençlerin teknolojiye erişimindeki zorluklarını ortadan kaldıracağız. Teknolojik ürünlerdeki ağır vergi koşullarını kaldıracağız ve sosyal medya özgürlüklerini genişleteceğiz. Sanal dünya kültürünü gençlerin hayal gücü ile geliştireceğiz. Bizler için sanal dünya en temelinde özgürce yaşanabilen bir evren anlamına gelmektedir. Gençlerin politika yapım süreçlerine katılabildikleri şeffaf bir ülke haline geleceğiz. Aktif vatandaşlık anlayışını geliştirerek yaygınlaştıracağız. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak biz sadece “Gençler geleceğimizdir” demiyor, gençlerin aynı zamanda bugünümüz olduğu bilinciyle karar verici olan mercilerde adil bir şekilde görev alabilmelerini ve söz sahibi olmalarını sağlayıcı çalışmalarda bulunuyoruz. Gençlik sadece gelecek değil, aynı zamanda bugündür. “Bugünümüz için de yarınımız için de gençlerin DEVA’sı hazır” diyoruz. Gençlerin içinde yanan demokrasi ateşi ile bütün Türkiye’yi aydınlatacağız.

Okumaya Devam Et Küçült

ÖNCE ÖZGÜRLÜK

 • İfade özgürlüğünü güvence altına alacağız. 
 • Dezenformasyon yasasını kaldıracağız. 
 • Toplantı ve gösteri hakkını koruyacağız. 
 • Festivallere, konserlere ve bahar şenliklerine konulan keyfi yasak dönemini bitireceğiz. 
 • YÖK’ü kapatacağız. Üniversitelerimizi idari, mali ve bilimsel açıdan özgürleştireceğiz.
gençlik eylem planı yazı 1
gençlik yazı iki

DÜŞÜK VERGİLİ CİHAZDA ÜCRETSİZ İNTERNET

 • 25 yaşa kadar tüm gençlere bedava internet hizmeti sunacağız. 1 milyon  kilometre fiber kablo ile her yeri fiber internete eriştireceğiz. 
 • Öğrencilere gelir düzeylerine göre teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. 
 • Cep telefonu, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

YENİ NESİL İŞ MODELİ

 • Gençler için yeni nesil iş modellerini destekleyeceğiz. 
 • Hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldırarak istihdamı artıracağız. 
 • Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak  sektörlerinde özel destekler kurgulayacağız. 
Gençlik eylem planı yazı üç
90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content