DEVA İKTİDARININ AFET EYLEM PLANI

Afetlerin DEVAsı Hazır

Videoyu oynat

Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmeye kararlıyız.

DEVA Partisi olarak, nesiller arası adaleti temel bir ilke olarak esas aldık. Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.

 • Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz.
 • Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz.
 • Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
 • Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız.
 • Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız.
 • Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.
 • DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz.
 • Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız.
 • İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız.
 • Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız.
 • Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız.
 • Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız.
 • Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız.
 • Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz.
 • Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.
Afet yönetiminde yerinden yönetimi esas alacağız
 • Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz.
 • Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz.
 • Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
Kentsel yenilenme anlayışını hakim kılacağız
 • Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız.
 • Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız.
 • Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.
Önceleyici tedbirler geliştireceğiz
 • DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz.
 • Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız.
 • İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız.
 • Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız.
 • Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız.
 • Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız.
 • Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız.
 • Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz.
 • Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

İLKELERİMİZ

•Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim olmak,
•Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korumak,
•Afet yönetiminde önleyici tedbirler geliştirmek,
•Bilimi esas alan çalışma prensipleriyle harekete geçmek,

•Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak güçlendirmek,
•Geçmişte başımıza gelen deprem, yangın, sel gibi pek çok doğal afetten ders çıkararak geleceğe selametle adım atmak.

HEDEFLERİMİZ

•Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmek,
•Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenlemek,
•Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirmek,
•Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlamak,
•Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vermek,
•Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmek.

İLKELERİMİZ

•Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim olmak,
•Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korumak,
•Afet yönetiminde önleyici tedbirler geliştirmek,
•Bilimi esas alan çalışma prensipleriyle harekete geçmek,

•Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak güçlendirmek,
•Geçmişte başımıza gelen deprem, yangın, sel gibi pek çok doğal afetten ders çıkararak geleceğe selametle adım atmak.

HEDEFLERİMİZ

•Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmek,
•Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenlemek,
•Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirmek,
•Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlamak,
•Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vermek,
•Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmek.

Afetlere mücadele etmeye kararlıyız.

Türkiye pek çok kez yasa boğuldu. Doğayı gözardı ederek ve afet gerçeğini yok sayarak hareket edildiğinde, çoğu önlenebilir zararın nasıl büyük acılara dönüştüğünü defalarca yaşadık.

Ali Babacan
DEVA Partisi
Genel Başkanı

Afetlere mücadele etmeye kararlıyız.

Türkiye pek çok kez yasa boğuldu. Doğayı gözardı ederek ve afet gerçeğini yok sayarak hareket edildiğinde, çoğu önlenebilir zararın nasıl büyük acılara dönüştüğünü defalarca yaşadık.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı

Candan Karlıtekin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik
Politikaları Başkanı

Afetle mücadelede bir çok unsuru birlikte yöneteceğiz.

Doğal afetlerin yanı sıra genellikle daha küçük ölçekli, insan ve teknoloji kaynaklı afetler veya hibrit afetler hayatın neredeyse doğal akışı içerisinde yadırganmamaktadır.

Afetle mücadelede bir çok unsuru birlikte yöneteceğiz.

Doğal afetlerin yanı sıra genellikle daha küçük ölçekli, insan ve teknoloji kaynaklı afetler veya hibrit afetler hayatın neredeyse doğal akışı içerisinde yadırganmamaktadır.

Candan Karlıtekin
Yerel Yönetimler ve
Şehircilik Politikaları Başkanı

Ali Babacan'ın Afet Eylem Sunumu
PlayPlay

DEVA Partisi’nin Afet Eylem Planı’ndan öne çıkanlar…

Ali Babacan'ın Afet Eylem Sunumu
PlayPlay

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın afetle mücadelede vakit kaybetmeden yapılması gerekenleri anlattığı anlar…

Afet Eylem
PlayPlay

Afet Eylem Planı’nda yer alan maddeler ne anlama geliyor?

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, Afet Eylem Planı’nın ayrıntılarını anlatıyor. Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ise iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekiyor.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Afet yönetiminde yerinden yönetimi esas alacağız

Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz. Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.

Afet yönetiminde yerinden yönetimi esas alacağız

Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz. Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.

Kentsel yenilenme anlayışını hakim
kılacağız

Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız. Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız. Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.

Kentsel yenilenme anlayışını hakim kılacağız

Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız. Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız. Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.

Önceleyici tedbirler geliştireceğiz

DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz. Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız. İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız. Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız. Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız. Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız. Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız. Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz. Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.

Önceleyici tedbirler geliştireceğiz

DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz. Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız. İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız. Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız. Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız. Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız. Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız. Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz. Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

Edit

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp