DEVA İKTİDARININ TARIM EYLEM PLANI

TARIMIN DEVASI HAZIR

Hakkındaki Videoyu Oynat DEVA İktidarının Tarım Eylem Planı

Tarımda Kendi Kendine Yeten Bir Ülkenin DEVA’sı Hazır

Toprağın, Tarımın, Çiftçinin, Üretimin DEVA’sı
Çiftçinin 7 DEVA’sı:
 • Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.

 

 • Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz.

 

 • Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.

 

 • Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.

 

 • Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.

 

 • Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.

 

 • Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız
Çiftçiliği Kalkındırmanın 7 DEVA’sı
 • Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.

 

 • Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.

 

 • Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.

 

 • Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.

 

 • Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.

 

 • Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.

 

 • Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.
Hayvancılığın 10 DEVA’sı
 • Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.

 

 • Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.

 

 • Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.

 

 • Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.

 

 • Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.

 

 • Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.

 

 • Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.

 

 • Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.

 

 • Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.

 

 • Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.
Kuraklığın ve Sulamanın 4 DEVA’sı
 • Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.

 

 • Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.

 

 • Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.

 

 • Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.
Tarımda Dönüşümün 11 DEVA’sı
 • Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.

 

 • Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.

 

 • Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.

 

 • Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.

 

 • Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.

 

 • Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.

 

 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.

 

 • Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.

 

 • İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.

 

 • Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.

 

 • Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
Tarımda Finansmanın 4 DEVA’sı
 • Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.

 

 • Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.

 

 • Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.

 

 • Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.
Tarımda İstihdamın 4 DEVA’sı
 • Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.

 

 • Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.

 

 • Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.

 

 • Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.
Tarımda Atılımın 9 DEVA’sı
 • Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.

 

 • Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.

 

 • Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.

 

 • Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.

 

 • Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.

 

 • Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.

 

 • Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.

 

 • Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.

 

 • Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.
Tarımda Teknolojinin 6 DEVA’sı
 • Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.

 

 • Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.

 

 • Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.

 

 • Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.

 

 • Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.

 

 • Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.

İLKELERİMİZ

• İnsana, toprağa, çevreye saygılı,

• Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,

• Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,

• Veriye ve bilime dayalı,

• Yüksek katma değer üreten,

• Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

HEDEFLERİMİZ

• Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,

• Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği,

• Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,

• Gıda güvenliğini önceleyen,

• Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış,

• Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.

Tarım, günümüzde stratejik öneme sahip sektörlerin başında geliyor.

Su ve gıda krizinin kapıya dayandığının farkındayız. Ülkemizi bu krize karşı korumayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.

 

 

Bu nedenle tarım politikalarına öncelik veriyoruz. DEVA Partisi’nin tarım eylem planını da yarınlarımıza güvenle bakma amacıyla hazırladık. Tarım eylem planımızda, çiftçimizin yaşadığı yakıcı sorunların kısa vadede çözümünü göreceksiniz. Yapısal sorunların yapısal çözümleriyle karşılaşacaksınız. Biz, her vatandaşımızın sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Üreterek zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir Türkiye hayal ediyoruz.

Okumaya Devam Et Küçült
Tarım Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Candan Karlıtekin

Candan Karlıtekin

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı

Büyük tarım atılımının öncüsü olacağımızı iddia ediyoruz.

Tarım Eylem Planımızın ilk baskısını 2021 yılının haziran ayında açıkladığımızda küresel iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve su kaynaklarındaki yetersizlik gıda güvenliğimizi tehdit ediyordu. Ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, gıdada kendine yeterli bir ülke olmamızın önemini bir kez daha gösterdi.

Geçmişte dünyanın kendine yeterli bir ülke olarak bildiği ülkemizde ne yazık ki yeni bir klik ortaya çıktı: Tarımda ithalat lobisi. Bütün dengeleri altüst eden bu lobi; en üst düzey yöneticilerle birlikte ülke yönetiminde “Millet karnını ithal ürünlerle doyursun” anlayışını hâkim kıldı.

Aynı süre zarfında kimi ülkeler ürettikleri stratejik ürünlere zaman zaman ihracat yasağı getiriyordu.

Türkiye’nin gıdada kendine yeterli bir ülke olmasına, deyim yerindeyse gıda üretiminde başının çaresine bakmasına karşı en büyük saldırı ise ekonomi yönetiminden geldi: Lira dolar karşısında dibe çakıldıkça tarımsal maliyetler görülmemiş derecede fırladı. Çiftçi bu sayede tohum, mazot, gübre, ilaç ve yem gibi masraflar karşısında ürettikçe zarar eder hale düşürüldü.

Çözmemiz gereken acil problemler listesi oldukça kabardı.

Sadece bunlar değil. Tarım sektörü ise uzun zamandır sahipsiz. Tarımın önemi anlaşılamadı.

Çiftçiliğin cazibesi azaldıkça kırsaldan kente doğru göç başladı. Çiftçiye verilen yetersiz destekler üretimi teşvik edecek seviyelere ulaşmadı.

Hâlâ suya kavuşmayı bekleyen topraklarımız, geliştirilmeyi bekleyen depolama altyapımız, düzenlenmeyi bekleyen lojistik sistemimiz ve markalaşma sorunlarımız var.

Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltacak hamlelere ihtiyacımız var.

Onun için eylem planımızı sadece acil sorunların çözümüyle sınırlı tutmadık. Gıda güvenliğimizi sağlama alan, topraklarımızı bereketle buluşturan yol haritasıyla karşınızdayız.

Avrupa’nın en büyük tarım topraklarında yaşadığımızı, dünyayı doyuracak kapasiteye sahip olduğumuzu bir saniye bile aklımızdan çıkarmıyoruz.

Büyük tarım atılımının öncüsü olacağımızı iddia ediyoruz.

Okumaya Devam Et Küçült

TARIM LİSELERİ AÇACAĞIZ

AMACIMIZ

Toprağımızı genç nüfusla buluşturmak. Girişimci ve teknolojik çiftçi modelini geliştirmek. Yeni nesil tarım, hayvancılık, balıkçılık ve gıda üretimi yapmak.

Hazine arazisi kiralama, Girişim sermayesi, Düşük faizli kredi, Kredi garanti fonundan öncelikli yararlanma.

TARIM LİSELERİNDE KİMLER YETİŞECEK?

 • Genç ve modern çiftçiler
 • Teknik ana elemanlar
 • Tarım teknolojistleri
 • Geleceğin mühendisleri

Tarım lisesi modeliyle yeni dönemin teknoloji dalgasını yakalayacağız

TARIM LİSELERİNDE NELER ÖĞRENİLECEK?

 • Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili zirai bilgiler
 • Nesnelerin interneti
 • Sensörler
 • Dronelar
 • Yapay zeka
 • Finans, pazarlama ve girişimcilik teknikleri
 • Dikey tarım
 • Topraksız tarım
 • Susuz tarım
 • Organik tarım
 • Şehir içi tarım
 • Yeni nesil seracılık

GENÇ ÇİFTÇİYE TEŞVİKLER

Genç çiftçiye ne sağlayacağız?

 • Hazine arazisi kiralama
 • Girişim sermayesi
 • Düşük faizli kredi
 • Kredi Garanti Fonu’ndan öncelikli yararlanma

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content