Kadrolar Hazır Çözümler Hazır Bu Pazar Seçim Olsa DEVA Hazır
DİASPORA

MİSAFİR İŞÇİ ANLAYIŞINDAN, KAPSAYICI DİASPORA POLİTİKASINA

Yurt dışında yaşayan ve ülkemizin asli birer parçası olarak kabul ettiğimiz vatandaşlarımızın anavatanları ile başta dil ve kültür olmak üzere çok boyutlu bağlarının korunmasını ana hedef olarak koyuyoruz.

Next
Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı

Türkiye'nin kapsayıcı bir diaspora politikası olacak.

Next
Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza TBMM'de temsil hakkı tanıyacağız.

Next
Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı

Dilimizi, kültürümüzü, değerlerimizi yaşatacağız.

DEPREM

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER VE DEĞERLENDİRME ÇÖZÜM RAPORU

Bu rapor depremin ekonomik, sektörel ve sosyal alandaki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması için alınması gereken önlemleri ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır.

Next
Deprem Çözüm Raporu

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulmalıdır.

Next
Deprem Çözüm Raporu

Afet Çerçeve Kanunu çıkartılarak, afet mevzuatı tüm yönleriyle yeniden düzenlenmelidir.

Next
Deprem Çözüm Raporu

AFAD veri toplayan ve işleyen dijital yetkinlikleri olan bir kuruluş olmalıdır.

EĞİTİM

HER YER OKUL, HER YAŞ EĞİTİM, HER ÖĞRETMEN REHBER, HER ÖĞRENCİ MUTLU

Türkiye’nin sahip olduğu tüm imkânları çocuklar için seferber etmeye hazırız.

Next
Eğitim Eylem Planı

Eğitim sistemimizde “teknoloji üretimi ve kullanımını” katalizör olarak kullanacağız.

Next
Eğitim Eylem Planı

Yabancı dil edinimini, ihtiyaç hâline getireceğiz.

Next
Eğitim Eylem Planı

Kız çocuklarının ve kadınların eğitiminde, “fırsat eşitliğini ve fırsat adaletini” sağlayacağız.

HAKLAR

HEDEF TAM DEMOKRASİ

İnsan onurunun dokunulmaz ve anayasal düzenin temeli olduğu ilkesini Anayasa’da açıkça düzenleyeceğiz.

Next
Temel Haklar Eylem Planı

Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğunu; tereddüt halinde yorumun hürriyet lehine yapılacağını Anayasa’da düzenleyeceğiz.

Next
Temel Haklar Eylem Planı

Zorla kaçırma ve kaybetme vakalarını önleyecek, geçmişi aydınlatacağız.

Next
Temel Haklar Eylem Planı

Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldıracak, tüzel kişilik edinebilmelerini sağlayacağız.

TURİZM

SORUMLU, SÜRDÜRÜLEBİLİR, SEZONSUZ

Öncelikle Kadının güvenliğini sağlayacak, kadın ölümlerine dur diyeceğiz. Biz hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız.

Next
Turizmde Dönüşüm Eylem Planı

Yanmış orman arazileri rant kapısı olmayacak.

Next
Turizmde Dönüşüm Eylem Planı

Vize sıkıntıları çözülecek.

Next
Turizmde Dönüşüm Eylem Planı

Sezonsuz turizm anlayışıyla her sezona ilgi artacak.

KADIN

KADIN VARSA ÇÖZÜM VAR BEREKET VAR KALKINMA VAR

Öncelikle Kadının güvenliğini sağlayacak, kadın ölümlerine dur diyeceğiz. Biz hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız.

Next
Kadın Eylem Planı

İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız.

Next
Kadın Eylem Planı

Kadınlar her alanda etkin ve karar verici olarak yer alacak.

Next
Kadın Eylem Planı

Kadını evi ve işi arasında seçim yapmaya mahkum etmeyeceğiz.

GENÇLİK

SOSYAL YAŞAM, EĞİTİM, İSTİHDAM, TEKNOLOJİ, SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Gençlerle beraber; ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu, kendini eşit, değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye için çalışıyoruz.

Next
Gençlik Eylem Planı

İfade özgürlüğünü güvence altına alacağız.

Next
Gençlik Eylem Planı

KYK yurtlarındaki giriş ve çıkış saati uygulamasını kaldıracağız.

Next
Gençlik Eylem Planı

Zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdireceğiz.

SOSYAL 2

KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK

Uluslar arası yaşlı hakları sözleşmesinin hazırlanmasına öncülük edeceğiz.

Next
SOSYAL POLİTİKALAR 2

Şehit yakınları ÖTV indirimi hakkını hem eşe hem de bir ebeveyne tanıyacağız.

Next
SOSYAL POLİTİKALAR 2

Aktif yaşlanma programlarını uygulayacağız.

Next
SOSYAL POLİTİKALAR 2

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların yaşam standartlarını iyileştireceğiz.

KALKINMA

ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAM, GİRİŞİMCİLİK

Özgür ve zengin Türkiye’nin anahtarını cebimizde güvenle taşıyoruz.

Next
KALKINMA SEFERBERLİĞİ

İlk iktidar dönemimizde, yıllık 500 milyar doları yakalamış bir Türkiye hedefliyoruz.

Next
KALKINMA SEFERBERLİĞİ

İktidarımızda, her iş günü 1.000 yeni sanayi istihdamı sağlayacağız.

Next
KALKINMA SEFERBERLİĞİ

Pazar, finansman ve kurumsal kapasiteyi entegre düşünen, yalın ve odaklı teşvik sistemi oluşturacağız

KÜLTÜR SANAT

ÜRETKEN TOPLUM ÖNCÜ SANATÇI

Kültür ve sanatın gücüyle yeni bir gelecek hayal etmek

Next
KÜLTÜREL ATILIM

Keyfî sansür uygulamalarına son vereceğiz

Next
KÜLTÜREL ATILIM

Telif Hakları Ajansı Kuracağız

Next
KÜLTÜREL ATILIM

Sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik şartlarını düzenleyeceğiz

ENERJİ

MADENDE GÜVEN ENERJİDE ATILIM

Madencilik ve enerjide sahici bir atılım yapmak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız.

Next
MADENCİLİK VE ENERJİ

Sektördeki üretim baskısı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.

Next
MADENCİLİK VE ENERJİ

Madenciliğe Kapalı Alanları belirleyeceğiz.

Next
MADENCİLİK VE ENERJİ

Enerji maliyetlerini düşürerek tarım ve sanayi sektörlerine ivme kazandıracağız.

DIŞ POLİTİKA

BARIŞÇIL SÖYLEM, CAYDIRICI GÜÇ, RASYONEL ÇÖZÜM

İkili ilişkilerimizi onaracağız ve güçlendireceğiz.

Next
DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK

Tüm müttefiklerimizle, komşularımızla ve çevremizdeki ülkelerle içişlerine karışmama ilkesi temelinde yapıcı ve dengeli diyaloglar kuracağız.

Next
DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin yürütülmesi sürecinin etkin unsurları yapacağız.

Next
DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK

Türkiye’nin ortak değerler ile şekillenen ittifaklarını koruyacağız. Ortak çıkarlar üzerinden şekillenen yeni iş birliklerine de açık olacağız.

GÖÇ

GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI, GÜVENLİ SINIRLAR, GERÇEKÇİ GERİ DÖNÜŞ

Sınırın güvenliğini sağlayarak düzensiz göçü engelleyeceğiz.

Next
DÜZENSİZ GÖÇÜN ENGELLENMESİ

Suriye'de çözümün tarafı olup, geri dönüşleri sağlayacağız.

Next
DÜZENSİZ GÖÇÜN ENGELLENMESİ

İstisnai vatandaşlık verilmesi uygulamasına son vereceğiz.

Next
DÜZENSİZ GÖÇÜN ENGELLENMESİ

Sınır güvenliğini sağlayarak, düzensiz göçü engelleyeceğiz.

SAĞLIK

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR
ADİL SAĞLIK HİZMETİ

Bu vizyonu gerçekleştirmeye rehberlik etmesi için “Sağlıkta Atılım” Eylem Planını hazırladık.

Next
SAĞLIKTA ATILIM

Koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendireceğiz.

Next
SAĞLIKTA ATILIM

Tanı ve tedavi kalitesini artıracağız.

Next
SAĞLIKTA ATILIM

Sağlık iş gücüne yatırım yapacağız.

ADİL YARGI

HUKUK DEVLETİ YOLUNDA

DEVA Partisi olarak, adaletin ve özgürlüğün güvencesi olan ve iktidarın denge ve denetiminde başat rol oynayan yargının, bir yandan vesayet organına dönüşmesini, öte yandan da yürütmenin müdahalelerine açık hale gelmesini önleyecek tedbirler geliştiriyoruz.

Next
ADİL YARGI

Yargıtay'ın ve Danıştay'ın niteliğini yükselteceğiz.

Next
ADİL YARGI

Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kuracağız. Hâkimlik ve Savcılık mesleklerini birbirinden ayıracağız.

Next
ADİL YARGI

Baroları güçlendireceğiz.

İKLİM

YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızı, DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı olarak hazırladık. Eylem planımızda iklim krizini tüm boyutlarıyla ele aldık. Yelpazenin ekonomiden sağlığa, psikolojiden politikaya kadar uzanan her alanında çözümler geliştirdik.

Next
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

İnsani ve doğayla uyumlu üretime geçeceğiz.

Next
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Ağaca, toprağa ve denize sahip çıkacağız.

Next
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

İklim değişikliği gerçek gündemimiz olacak.

KHK

AMACIMIZ MASUM KİŞİLERİ ADALETE KAVUŞTURMAKTIR

DEVA Partisi olarak Parti Programımızda ifade ettiğimiz üzere, kararnameler yoluyla işlerini kaybetmiş ve yargı kararıyla suçsuz bulunmuş veya hakkında adli bir işlem tesis edilmemiş kişilerin hak ve itibarlarının iadesi ile ilgili düzenlemeleri ivedilikle yapacağız.