DEVA İKTİDARININ TARIM EYLEM PLANI

TARIMIN DEVASI HAZIR

Videoyu oynat

Tarımda Kendi Kendine Yeten Bir Ülkenin DEVA’sı Hazır

Toprağın,Tarımın,Çiftçinin,Üretimin 62 DEVA’sı

 • Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
 • Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz.
 • Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.
 • Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.
 • Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.
 • Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.
 • Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız
 • Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.
 • Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.
 • Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.
 • Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.
 • Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.
 • Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.
 • Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.
 • Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.
 • Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.
 • Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.
 • Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.
 • Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.
 • Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.
 • Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.
 • Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.
 • Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.
 • Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.
 • Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.
 • Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.
 • Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.
 • Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.
 • Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.
 • Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.
 • Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.
 • Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.
 • Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.
 • Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.
 • Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.
 • İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.
 • Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.
 • Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
 • Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.
 • Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.
 • Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.
 • Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.
 • Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.
 • Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.
 • Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.
 • Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.
 • Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.
 • Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.
 • Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.
 • Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.
 • Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.
 • Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.
 • Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.
 • Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.
 • Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.
 • Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.
 • Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.
 • Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.
 • Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
 • Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.
 • Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.
Çiftçinin 7 DEVA’sı:
 • Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
 • Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz.
 • Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.
 • Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.
 • Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.
 • Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.
 • Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız
Çiftçiliği Kalkındırmanın 7 DEVA’sı
 • Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.
 • Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.
 • Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.
 • Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.
 • Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.
 • Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.
 • Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.
 •  
Hayvancılığın 10 DEVA’sı
 • Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.
 • Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.
 • Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.
 • Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.
 • Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.
 • Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.
 • Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.
 • Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.
 • Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.
 • Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.
 •  
Kuraklığın ve Sulamanın 4 DEVA’sı
 • Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.
 • Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.
 • Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.
 • Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.
 •  
Tarımda Dönüşümün 11 DEVA’sı
 • Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.
 • Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.
 • Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.
 • Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.
 • Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.
 • Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.
 • Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.
 • İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.
 • Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.
 • Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
Tarımda Finansmanın 4 DEVA’sı
 • Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.
 • Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.
 • Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.
 • Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.
Tarımda İstihdamın 4 DEVA’sı
 • Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.
 • Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.
 • Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.
 • Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.
 •  
Tarımda Atılımın 9 DEVA’sı
 • Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.
 • Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.
 • Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.
 • Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.
 • Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.
 • Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.
 • Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.
 • Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.
 • Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.
 •  
Tarımda Teknolojinin 6 DEVA’sı
 • Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.
 • Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.
 • Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.
 • Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
 • Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.
 • Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde
uygulanacak eylem planları

İLKELERİMİZ

• İnsana, toprağa, çevreye saygılı,

• Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,

• Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,

• Veriye ve bilime dayalı,

• Yüksek katma değer üreten,

• Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

HEDEFLERİMİZ

• Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,

• Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği,

• Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,

• Gıda güvenliğini önceleyen,

• Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış,

• Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.

İLKELERİMİZ

• İnsana, toprağa, çevreye saygılı,

• Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,

• Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,

• Veriye ve bilime dayalı,

• Yüksek katma değer üreten,

• Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

HEDEFLERİMİZ

• Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,

• Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği,

• Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,

• Gıda güvenliğini önceleyen,

• Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış,

• Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.

Üreterek zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir Türkiye hayal ediyoruz.

Ülkemizi bu krize karşı korumayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım politikalarına öncelik veriyoruz. DEVA Partisi’nin tarım eylem planını da yarınlarımıza güvenle bakma amacıyla hazırladık.

Ali Babacan
DEVA Partisi
Genel Başkanı

Üreterek zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir Türkiye hayal ediyoruz.

Ülkemizi bu krize karşı korumayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım politikalarına öncelik veriyoruz. DEVA Partisi’nin tarım eylem planını da yarınlarımıza güvenle bakma amacıyla hazırladık. Tarım eylem planımızda, çiftçimizin yaşadığı yakıcı sorunların kısa vadede çözümünü göreceksiniz. Yapısal sorunların yapısal çözümleriyle karşılaşacaksınız. Biz, her vatandaşımızın sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Üreterek zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir Türkiye hayal ediyoruz.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı

Birol Aydemir
DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı

Çiftçimizin hak ettiği gelir ve refahı elde etmesini sağlayacağız.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektörü, insanların sağlıklı beslenmesi ve gıdaya erişiminin sürekli sağlanması açısından günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için tarım sektörü ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, ciddi istihdam yaratmaktadır. Ayrıca, sanayi sektörüne de hammadde girdisi sağlamakta ve ülkelere ihracat yoluyla önemli gelir kaynağı olmaktadır.

Çiftçimizin hak ettiği gelir ve refahı elde etmesini sağlayacağız.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektörü, insanların sağlıklı beslenmesi ve gıdaya erişiminin sürekli sağlanması açısından günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için tarım sektörü ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, ciddi istihdam yaratmaktadır. Ayrıca, sanayi sektörüne de hammadde girdisi sağlamakta ve ülkelere ihracat yoluyla önemli gelir kaynağı olmaktadır.

Birol Aydemir
DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı

Tarım Eylem Planı
PlayPlay

Tarımda rakamlar ne söylüyor? Tarım niçin stratejik bir sektör? DEVA Partisi, Türkiye’yi nasıl tarımda kendi kendine yeten bir ülke yapacak?

Bu soruların yanıtını DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir veriyor.

Ali Babacan'ın Tarım Eylem Sunumu
PlayPlay

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çiftçinin sorunlarını nasıl çözeceklerini anlattığı anlar…

Ali Babacan'ın Tarım Eylem Sunumu
PlayPlay

DEVA Partisi’nin Tarım Eylem Planı’ndan öne çıkanlar…

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

TARIM LİSELERİ AÇACAĞIZ

AMACIMIZ
Toprağımızı genç nüfusla buluşturmak Girişimci ve teknolojik çiftçi modelini geliştirmek Yeni nesil tarım, hayvancılık, balıkçılık ve gıda üretimi yapmak Hazine arazisi kiralama, Girişim sermayesi, Düşük faizli kredi, Kredi garanti fonundan öncelikli yararlanma. TARIM LİSELERİNDE KİMLER YETİŞECEK? Genç ve modern çiftçiler, Teknik ana elemanlar, Tarım teknolojistleri ve geleceğin mühendisleri, Tarım girişimciler

TARIM LİSELERİ AÇACAĞIZ

AMACIMIZ
Toprağımızı genç nüfusla buluşturmak Girişimci ve teknolojik çiftçi modelini geliştirmek Yeni nesil tarım, hayvancılık, balıkçılık ve gıda üretimi yapmak Hazine arazisi kiralama, Girişim sermayesi, Düşük faizli kredi, Kredi garanti fonundan öncelikli yararlanma. TARIM LİSELERİNDE KİMLER YETİŞECEK? Genç ve modern çiftçiler, Teknik ana elemanlar, Tarım teknolojistleri ve geleceğin mühendisleri, Tarım girişimciler

”Tarım Lisesimodeliyle yeni dönemin teknoloji dalgasını yakalayacağız.”

TARIM LİSELERİNDE NELER ÖĞRENİLECEK?
Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili zirai bilgiler
Nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay zeka Finans, pazarlama ve girişimcilik teknikleri
Dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım, organik tarım, şehiriçi tarım ve yeni nesil seracılık

”Tarım Lisesimodeliyle yeni dönemin teknoloji dalgasını yakalayacağız.”

TARIM LİSELERİNDE NELER ÖĞRENİLECEK?
Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili zirai bilgiler
Nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay zeka Finans, pazarlama ve girişimcilik teknikleri
Dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım, organik tarım, şehiriçi tarım ve yeni nesil seracılık

GENÇ ÇİFTÇİYE TEŞVİKLER

Hazine arazisi kiralama
Girişim sermayesi
Düşük faizli kredi
Kredi garanti fonundan öncelikli yararlanma

GENÇ ÇİFTÇİYE TEŞVİKLER

Hazine arazisi kiralama
Girişim sermayesi
Düşük faizli kredi
Kredi garanti fonundan öncelikli yararlanma

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

Edit

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp