DEVA İKTİDARININ KADIN EYLEM PLANI

KADIN VARSA ÇÖZÜM VAR, BEREKET VAR, KALKINMA VAR

Hakkındaki Videoyu Oynat Kadın Eylem Planı

KADIN EYLEM PLANI

Öncelikle Kadının güvenliğini sağlayacak, kadın ölümlerine dur diyeceğiz. Biz hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız. Biz güçlü, mutlu, kalkınan bir Türkiye’de kadının her alanda temsiliyetini önemseyecek, kadınlar üzerinden değil, kadınlar için politika geliştirecek, kadının karar ve yönetim süreçlerine katkısını artıracağız.

Kadınların Türkiye'si

İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız

• İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülüklerini yerine getireceğiz, gerekli hukuki ve idari işleri hızlıca başlatacağız.

 

• İstanbul Sözleşmesi’nin gereği olan ilerleme raporlarını Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu’na (GREVIO) düzenli sunacağız.

 

Kanunlarda ayrımcı dile son vereceğiz

• Kanunlarda ve ikincil mevzuatta cinsiyetçi dil yerine eşitlikçi bir dil kullanacağız.

 

• Mevcut ifadeleri yeniden düzenleyerek ayrımcı dile son vereceğiz.

 

Kadınlar her alanda etkin ve karar verici olarak yer alacak

• Kadınların karar ve yönetim süreçlerinde yer almalarının önünü açacağız.

 

• Kota, parite ve fermuar gibi yöntemleri geçici özel önlemler kapsamında uygulayacağız. En az yüzde 35 cinsiyet kotası uygulanmasını teşvik edeceğiz.

 

• Yerel yönetim seçimlerinde cinsiyet kotası yönünde tavır belirleyeceğiz. Adaylık sürecinden başlayarak kadınların cesaret ve motivasyonlarını artıracağız. Adaylık sürecinde kampanyalarla kadını destekleyeceğiz. Kadından sorumlu bakanlık kuracağız

 

• Kadından sorumlu bakanlık kuracağız.

 

• Mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının altında yer alan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü ayıracağız. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ile Politikalarımızı hayata geçireceğiz

 

• Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacağız.

 

•  Merkezi yönetim ve özellikle yerel yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayışını uygulayacak, halka temas etmesini sağlayacağız.

 

• Program bütçe altında, Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Programı ile bütçe dağılımında kadın lehine düzenlemeler yapacağız. Kurumların ödeneklerini alt program şeklinde ele alacağız. Analitik bütçe altındaki kodlarını belirleyeceğiz.

 

• Bütçe hazırlığı aşamasında karar ve uygulama süreçlerine kadın uzmanları dahil edeceğiz.

 

• Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında ‘kadına duyarlı bütçe kesin hesabı’ hazırlayacağız. Hazırlanan kesin hesabı Sayıştay hassasiyetle denetleyecek ve raporları şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşacağız.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitim, kız çocukları için hayal olmayacak


•Çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerinin önüne geçeceğiz.


•Eğitime erişimde bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracağız.


•Tüm çocuklara eşit hak ve fırsatlar sunacağımız yeni bir eğitim sistemi yapılandıracağız. Kız çocukları lehine eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız.


•Kız çocuklarının eğitim haklarına erişimi konusunu ailelerin inisiyatifine bırakmayan hukuki düzenlemeler yapacak, uygulanmasını denetleyeceğiz. Kız çocuklarını ihtiyaçları doğrultusunda destekleyeceğiz.


•Yoksul ailelerin kız çocuklarına nakit desteğinin yanı sıra doğrudan destekleyecek mal ve hizmet kalemlerini belirleyeceğiz. (Kırtasiye, beslenme, teknoloji, barınma, sağlık, ulaşım desteği gibi)bu anlayışla bütçe kalemlerini kız öğrenciler lehine düzenleyeceğiz.

Okul öncesi eğitim için destek ve fon sağlayacağız.


•Erken dönemde (3 yaş sonrası) aileden ve anneden eğitime geçişi doğru kurgulayarak süreci ebeveynlerle işbirliği içinde yürüteceğiz.


•Okul öncesi eğitimi devlet desteği ve fonlarla yaygınlaştıracağız.


•Okul öncesi çocuğu olan ebeveynlere çocukları ilkokula başlayana kadar nitelikli kreş desteği ya da kısmi süreli çalışma seçeneği sunacağız. Kız çocuklarının eğitimini bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz.


 •Kız çocukları ve kadınları STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve temel bilimler alanlarında eğitim almaları konusunda destekleyeceğiz.


•Liselerde fen/matematik-sosyal bölümleri tercih sürecinde rehberlik vererek kız çocukları yönlendireceğiz.


•Başarılı kadın figürlerin ilham veren hikayelerine eğitim müfredatında yer verecek bilgi ve tecrübe paylaşım platformları oluşturacağız.


•Veri okuma, sosyal medya okur yazarlığı ve güvenli internet kullanımını ilköğretimden itibaren her yaş grubuna uygun seviyelerde müfredata koyacağız. Kodlama eğitimini, zorunlu eğitimin her kademesinde ve yaşa uygun olarak vereceğiz.

 

•Teknoloji odaklı fon ve hibelere kız öğrencilerin erişimini teşvik edeceğiz.


•Yurtdışı programlara hak kazanan kız öğrencilere finansal destek sağlayacağız.


•Kız öğrencilerin mesleki ve teknik lise ve üniversite mezuniyetleri ile doğru orantılı staj ve işgücüne katılımlarını sağlayacak düzenlemelerle teşvikler uygulayacağız.


•Mesleki ve teknik liselerdeki kız çocukların işe yerleşmelerini destekleyecek yetenek, beceri ve yeterliliklerinin izlenmesi, belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla etkin bir ölçme değerlendirme sistemi kuracağız.


•Etkin staj fırsatları sunacağız.


•Kuracağımız Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansının desteklerine kız öğrencilerin erişimini güçlendireceğiz.

Kadınları Güçlendiren ve Kadınlara Güçlenen Ekonomi

Kadın İşsizlik endişesi yaşamayacak 

•Kadının iş fırsatlarına erişimini aktif işgücü politikaları ile destekleyecek, kadının işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldıracağız.

 

•Eğitimden istihdama geçişte işsizlik endişesi yaşatmayacağız. 

 

•Kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik somut, cinsiyete duyarlı politikalar ve stratejiler belirleyecek, sürdürülebilirliği destekleyici teşvikler sağlayacağız. 

 

•Kadının çalışma ve ücretlendirme şartlarını iyileştirecek, eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu tedbirler alacağız. 

 

•Beceri eğitimleri, yasal, dijital ve finansal okuryazarlık gibi programlarla kadınların donanımlarını artıracağız. İhtiyacı olan ailelerin kız çocuklarının bu programlara ücretsiz veya indirimli erişimlerini sağlayacağız.

 

 •Değişen şartlara uyumlu kariyer destek mekanizmaları oluşturacağız.Kadını evi ve işi arasında seçim yapmaya mahkum etmeyeceğiz
•İş- Yaşam dengesini sağlayacak bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında iyileştirecek, güçlendireceğiz. Yakın mesafede güvenli, nitelikli, uygun maliyetli bakım hizmeti ile kadını buluşturacağız.


•Organize Sanayi Bölgeleri içinde ya da yakınında hizmete açılan kreşlerin sayı ve kapasitelerini artıracak teşvikler vereceğiz.


•Özel sektörün sunacağı kreş hizmetlerini destekleyerek yaygınlaştırılacağız. İşletmelerin kendi çalışanlarına hizmet sunan kreşlerine yönelik destek ve teşvikleri geliştirecek, kreş açmayan ya da açık kreşlerle sözleşme yapmayan iş yerlerine (işyerine) yaptırımlar uygulayacağız.


•Kreş açma, süt odası, ebeveynlerin iş-aile dengelerini destekleyen imkanlar, çocukların eğitimlerini destekleme gibi belirleyici kriterleri özel sektörün cinsiyete duyarlı uygulamalarında performans değerlendirmesi olarak dikkate alacağız.


•Çalışan ebeveynlere okul saatleri dışında da aynı şartlarda ek bakım desteği hizmeti imkânı sağlayacağız.


•Kadın işgücünün yoğun olduğu bölgelerde mahalle bazlı çocuk bakım kurumlarını yaygınlaştıracağız.Eşit işe eşit ücret ödenecek

•Çalışma ve ücretlendirme şartlarında iyileştirme sağlayacağız. 

 

•Eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu tedbirler alacağız. 

 

•İşe alımlarda kadın kotası yerine cinsiyet kotası uygulayacağız. Cam Tavanları Kıracağız.

 

•Kadının iş yerinde maruz kaldığı psikolojik şiddeti (mobbing) önlemeye yönelik etkili düzenlemeler yapacağız.

 

 •İyi tasarlanmış bir Performans Sistemi’nden faydalanacak, hak edenin terfi etmesinin önünü açarak Cam Tavan etkisinin olumsuzluklarını gidereceğiz Kadın emeğini güvence altına alacağız.

 

•Kayıt dışı, güvencesiz çalışmasının önüne geçecek tedbirler alacak, hak kayıplarını önleyeceğiz. •Kayıt dışı istihdam ve kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçeceğiz.

 

 •Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan aktif işgücü politikaları, uyumlu eğitim sistemi ve daha esnek bir iş kanunu ile kayıtlı istihdamın önündeki engelleri hızla azaltacağız. 

 

•İş vereni kayıtlı istihdam konusunda teşvik edecek mekanizmalar geliştireceğiz. 

 

•Çoğunluğu kadın olan kayıt dışı, yarı zamanlı ve mevsimlik işçileri sosyal güvenlik kapsamına alacak teşvikler sağlayacağız. Prim desteği vereceğiz. 

 

•İŞKUR ve ilgili danışmanlık hizmeti sunan kurumları güçlendirecek, yaygınlaştıracağız. Belediyelerde daha fazla kadın çalışacak

 

•Yerel yönetimler bünyesinde çalışan kadın istihdamını cinsiyet kotası anlayışı ile artıracağız. •İstihdamda kota ve eşit temsil oranını bir hedef olarak koruyacağız. 

 

•Mor Bayrak politikası kapsamında yerel yönetimler bünyesinde şiddet mağduru kadını destekleyeceğiz ve kadına iş imkanı sağlayacağız.Girişimcilik Seferberliğimiz kadınlarla güçlenecek


•Girişimciliğinin ilk yıllarında kadınları, belli süre ve kriterlerle destekleyerek ayakta kalmalarını sağlayacağız.


•Kadın girişimcileri vergi indirimi, istisnası ya da muafiyeti, kira desteği, uygun koşullu kredi ve benzeri teşviklerle destekleyeceğiz.


•Kadın girişimcilere kamu alımlarında öncelik tanıyacağız.


•Mesleki eğitim-öğretim kurumları aracılığıyla kadınlara girişimcilik kurs ve staj imkanlarını sağlayacağız.


•Her yaştan girişimci adayına sistemde sürdürülebilirliğini destekleyecek finansal, dijital ve mevzuat okuryazarlığı eğitimleri vereceğiz.


•Mentorluk sistemi, rol model buluşmaları ile bilgi ve tecrübe paylaşımını etkin kılacağız.


•Ürün farklılaştırma, piyasa koşullarına uyum, markalaşma süreçleri ve tasarım destek eğitimleri ile süreç içinde de kadını desteklemeye devam edeceğiz.


•Erken yaşlardan itibaren girişimcilik kültürünü eğitim sistemi ile uyumlandıracak, kız çocukların farkındalıklarını artırmayı önemseyeceğiz.


•Yarına Atılım Eylem Planımızda taahhüt ettiğimiz girişimcilik seferberliğini cinsiyete duyarlı anlayışla planlayacağız.


•Kadın girişimcilere yönelik ‘bütüncül destek programı’ uygulayacak, sisteme dahil olmaları ve sistemde kalmaları konusunda destekleyecek, kapasitelerini artıracağız.


•Kadının eğitim- beceri- üretim- girişimcilik- pazarlama/dijital pazarlama- ihracat/e-ihracat zinciri içinde yer almasını destekleyecek şartları ve fırsatları oluşturacağız.


•Kadını dijital pazarlama alanında güçlendirecek, pazara erişimini artıracak ve girişimciliğinin sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz.


•Cinsiyete duyarlı anlayışla düzenleyeceğimiz sürdürülebilir altyapı, araştırma, yenilik ve dijitalleşme, sosyal yatırım ve mikrofinans desteklerini kadın lehine artıracağız.


•Girişimci adaylarının hibe, proje destekleri ve fonlara erişimini güçlendirecek mekanizmalar oluşturacağız.


•Kadın girişimcilere kamu alımlarında öncelik tanıyacağız.


•Kadının eğitim-beceri-üretim-girişimcilik-pazarlama/dijital pazarlama- ihracat/e-ihracat zinciri içinde yer almasını destekleyecek şartları ve fırsatları oluşturacağız.


•Yerel yönetimler ve üniversiteler bünyesinde kuluçka merkezleriyle kadın girişimcilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız.


•Kültürel ürün veya hizmet satışını içeren işletme alanlarında kadın girişimcileri destekleyeceğiz. Kadın emeği ile üretilen ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve kazanç alanlarının artırılması amacıyla, geleneksel sanat ve zanaatla uğraşan kadınların pazar erişimini kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunacağız.

Kadınlar dijital fırsatlardan faydalanacak


•Uzaktan erişimli dijital fırsatlardan kadının girişimcilerin etkin faydalanmasını sağlayacağız. •Teknoloji temelli kadın girişimcilik oranlarının artırılmasını sağlayacak strateji ve planlar uygulayacağız.


•E-ticarette ürün güvenliği, denetimi ve iade prosedürlerini kolaylaştırıp kadın girişimcilerin kullanımına sunarak e-ihracatın önünü açacağız.


 •Küçük üreticiler için yasalarda var olan kolaylıkları sanal dükkanlar için de uygulayacağız.


•Kadını dijital pazarlama alanında güçlendirerek pazara erişimini artıracak ve girişimciliğinin sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz.


•Eğitim, network ağı ve mentorluk destekleri ile dijital pazarlama becerilerini arttırarak kadının pazara erişim ve e-ticaret kapasitesini destekleyeceğiz.


•Esnaf ve mikro KOBİ statüsünde bulunan pek çok kadını, dijital uçurumdan koruyacak yalın bir bilgilendirme hamlesi ile kolay kullanılabilir kitler hazırlayacağız. Kadını doğaya ve tarıma dönüşle güçlendireceğiz.


•Kalkınmada kadın öncülüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin canlandırılması için merkezi hükümet politikalarını destekleyen yerel yönetim uygulamaları geliştirecek, köye geriye göçü teşvik edeceğiz.


•Tarımı kadın için cazip ve saygın bir iş dalı haline getirecek, tarım girişimcisi olmasını destekleyeceğiz.


•Kooperatifçilik alanında ihtiyaç duyulan atılımı kadın iş birliği ve doğaya tarıma dönüşle kadını güçlendirecek, kadının genci için de iş alanı açmasını sağlayacağız.


•Kadının evinde veya bahçesinde ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracağız. Ürünlerini kooperatifçilik, dijital satış platformları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi destek mekanizmalarla buluşturacağız.


•Kadınları yeni tarım uygulamaları, dijital sistemler ve verimlilik teknikleriyle geliştireceğiz. •Kooperatif, mikro kredi, fonlar, melek yatırımcı, uygun finansal kaynaklar ve benzer destek projelere erişim konusunda rehberlik hizmeti vereceğiz


•Şehirlerde mini tarım ve seracılık yapmalarına alan açacağız. Üretimlerini destekleyerek evlerinde kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkanlar sağlayacağız.

Doğa-kadın dayanışmasını destekleyeceğiz

•Kadını ‘’Yeşil Dönüşüm Süreci’’ aktörlerinden biri yapacak, doğal kaynakların etkin yönetimi, temiz çevre ve geri dönüşüm anlayışını kadın iş birliği ile toplumda yaygınlaştıracağız.


•Yeşil sektörlerde kadın istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek, artıracağız.


•Geri dönüşüm projelerinde kadın işbirliğini artıracak stratejiler geliştirecek, projeleri destekleyeceğiz.


•Kadınlara eko-turizm alanında yeni istihdam olanakları sağlayacağız. Tarım işçisi kadınları ve çocuklarını insan onuruna yaraşır yaşam şartlarına kavuşturacağız.


•Tarım işçisi kadın ve çocuğun kötü çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek destekler sağlayacağız.

 

•Tarım alanlarında kurulan çadırlarda kadının yetersiz hijyen koşullarında süren günlük yaşamı ve temel ihtiyaçlarını yerel yönetimler aracılığı ile denetleyeceğiz.


•Mevsimlik kadın tarım işçilerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgesel, kırsal ve mesleki riskleri dikkate alarak sağlık hizmetlerini sunacağız. Mobil sağlık ekipleri ile periyodik tetkikler yapacak, erken teşhisle sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Kadın temel ihtiyaçlarına erişimde yoksunluk yaşamayacak.


•Temel ihtiyaç olan çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi gibi temel ürünlerdeki vergi yükünü azaltacağız.


•Sosyal yardımlarda temel ihtiyaçlar arasına çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi ürünleri dahil edeceğiz.

Bakım Emeği

Bakım ekonomisine yatırım yapacağız.


•Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede kadın istihdamına fırsat oluşturan bakım ekonomisini önemli bir kalem olarak dikkate alacağız.


•Kamu fonlarından bütçe ayırarak kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım ekonomisi ve altyapısına yatırım yapacağız.


•Yerel yönetimler iş birliğini önemseyerek mahalle odaklı politikalarımızla bakım merkezlerini yaygınlaştıracağız.


•Evde bakım hizmeti sunan deneyimli bakım elemanlarını sertifikalarla güçlendireceğiz. 

 

•Evde bakım hizmetini istihdam odaklı çeşitlendireceğiz ve istihdamda sürdürülebilirliklerini destekleyeceğiz. 

 

•Bakım hizmeti sonlanan kadının aldığı bakım maaşının sonlanması yerine, farklı bir bakım hizmetine geçişi ve istihdamda kalmasını destekleyeceğiz. Kadına nefes aldıracak günlük bakım merkezleri açacağız.

 

•Bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında güçlendireceğiz. 

 

•Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli, nitelikli, uygun bakım merkezleri açacağız. 

 

•Ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız. 

 

•Merkezlerde öncelikle sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile belirleyeceğiz.

 

Kadın Sağlığı

Kadının beden ve ruh sağlığına bir bütün olarak ele alacağız.

•Kadını doğum öncesinden başlayıp yaşamının sonuna kadar ‘bütüncül yaşam perspektifi’ ile ele alarak koruyucu sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.


•Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan rutin tarama ve tedavilerin düzenli olarak yapılmasını sağlayacak ve ihtiyaç halinde yeni destek tarama programları planlayacağız.


•Kadına özgü sağlık sorunlarında önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağız. •Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinin (KETEM) sayılarını ve etkinliklerini artırarak kadınlara ulaşımını sağlayacağız.


•Tüm kadınlara HPV aşısını ücretsiz sağlayacağız.


•Meme kanseri ve alt türlerinde kullanılan yenilikçi birçok tedavide kullanılmak üzere ithal edilen yeni ilaçların SGK kapsamında ödenmesi için değer bazlı geri ödeme sistemine geçeceğiz.


 •Rahim ağzı, meme, akciğer, yumurtalık gibi kanserlerle mücadelede için tedaviye erişimde basamaklar arası bilgi ve takip entegrasyonu sağlayacağız.


•Temel sağlık hizmetlerine erişimin yetersiz kaldığı durumlarda ek tedbirler uygulayacağız. Bu kapsamda mobil hizmetler planlayacağız.


•Mümkün olan her ilçede birinci basamak sağlık hizmetlerinde diyetisyen ve psikolog hizmeti vereceğiz.


•Aile Sağlığı Merkezlerinde doğru ve güncel bilgi teminini sağlayarak bölgesel dil seçeneklerini uygulamada dikkate alacağız.


•Kadının sağlık hizmetlerinde karşılaştığı dil bariyerini tercüman desteği ile aşacağız.


Mükemmel görünme baskısıyla mücadele edilecek
•Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin etkin kullanılmasını sağlayacağız.


•Sağlıklı beden algısı ve beslenme eğitimlerini erken yaşta başlatacağız.


•Kadınların fiziksel aktivite yapma bilincini geliştireceğiz.


•Medyanın ve popüler kültürün pompaladığı mükemmel görünme algısı ve kadın bedenini takıntı haline getiren anlayışla mücadele edeceğiz.


•Medya ve sosyal medyada konuyla ilgili farkındalık oluşturacağız.

Kadına Yönelik Şiddeti Engelleyeceğiz

Şiddetle mücadele konusunda ‘Şiddetle Mücadele Seferberlik’ başlatacağız

•İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacak, yükümlülüklerini yerine getireceğiz.

 

•Kadına yönelik fiziki, ekonomik, psikolojik ve sosyal her türlü şiddetle mücadele edeceğiz.

 

•6284 sayılı yasayla belirlenmiş yaptırımların etkin uygulanması sağlayacağız.

 

•Kadının korunması, desteklenmesi ve aile içi sorunların çözümüne yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetlere ağırlık vereceğiz.

 

•Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı riskli bölgeleri tespit ederek teknolojik destek paketlerinin (panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, kamera sistemleri) etkin kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine aynı bölgelerde MOBESE kameralarının göremediği kör noktaları tespit edip azaltacağız.

 

•Şiddet Önleme, İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında daha etkin çalışmasını sağlayacağız.

 

 •Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler nezdinde şiddet uygulanması veya şiddete maruz kalma tehlikesinin ortaya çıkması halinde başvurulabilecek “Kadın Hukuk Danışma Birimleri” kuracağız.

 

 •Adli sistemde iyileştirmeler yapacak, şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız. 

 

•Kadına yönelik şiddeti önleyecek mercilerde görevli kişilerin ‘suç- karar- sonuç’ kapsamında sorumluluk duyarak, etkili koruyucu tedbirler almasını sağlayacak, uygulamadaki aksaklıkları gidereceğiz.

 

 •Hakimin süregelen uzaklaştırma kararlarında etkin, hassas ve koruyucu sorumluluğu bulunan kararlar almasını destekleyeceğiz. 

 

•Kadına şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız. 

 

•Şiddet uygulayanı cesaretlendiren açıkları gidererek kovuşturma ve ceza sistemini yenileyeceğiz. Caydırıcı tedbirleri arttıracağız. 

 

•Cezalar ve müeyyideleri ayrım gözetmeksizin derhal infaz edecek, bazı suçlarda paraya çevirme veya karar ertelemeleri kaldıracağız. 

 

•Koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda, denetimli serbestlik, iyi hal, erteleme, paraya çevirme vb. yöntemlere başvurulmasını engelleyeceğiz. 

 

•Kadına şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız.

 

 •Hâkim, savcı, kolluk kuvvetleri, sağlık görevlileri gibi uygulayıcıların kadına yönelik farkındalık kapasitelerini hızla artıracağız. 

 

•Sosyal hizmet birimlerimiz aracılığı ile şiddetten etkilenen aile bireyleri için sosyal rehabilitasyon mekanizmaları oluşturacağız.

 

Tek Kapı Sistemi”ni hayata geçireceğiz

 

•Şiddet mağdurlarının bürokrasiye takılmadan avukat atamasının yapılarak, hızla koruyucu tedbirlerin alınacağı “Tek Kapı Sistemi” ile kadını şiddetten hızlı ve etkin yöntemlerle koruyacak ve mağdur kadını, çocuğu hayata yeniden entegre edeceğiz. 

 

•Tek kapı sistemine entegre, etkinliği yüksek, ülkemizde konuşulan dilleri temsil eden çok dilli, 7/24 yardım hattı hizmeti sunacağız. Kadını şiddet gördüğü yere geri itmeyeceğiz.

 

•Kadın sığınma evi sayı ve kapasitelerini artıracağız. Buralardaki hizmetleri iyileştirerek kadını şiddet gördüğü yere itmeyeceğiz.

 

 •Sığınma evi sayısını İstanbul Sözleşmesi kapsamında olması gereken seviyeye yükselteceğiz. 

 

•Cinsel şiddet kriz merkezleri kurarak gerekli tedbirleri ivedilikle alacağız. 

 

•Sığınma evlerinde düzenli ekonomik destek alamayan bekar ya da çocuksuz kadınların da ihtiyaçlarını gözetecek, düzenli ekonomik destekten yararlanabilecekleri sosyal hizmet modelleri oluşturacağız. 

 

•Şiddetin azaltılmasında ve şiddet mağdurlarının sağaltılmasında, kültür-sanatın iyileştirici rolünü etkin duruma getireceğiz.

 

Taciz ve takip durumları KADES’e dahil edilecek

 

•KADES yardım hattındaki hizmeti iyileştireceğiz. Kapsam dışında kalan taciz ve takip durumlarını da uygulamaya dahil edeceğiz. 

 

•İnternetin olmadığı durumlarda da uygulamayı kullanılabilir hale getireceğiz. 

 

•Elektronik takip sisteminin ülke çapında her ilde etkin uygulanmasını sağlayacağız. Cezaevindeki kadınların koşullarını iyileştireceğiz! 

 

•Cezaevinde kadınların insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlayacak, sağlık hallerini korumalarını destekleyeceğiz

. 

•Cezaevi personeli ve infaz memurlarına meslek içi eğitimler vereceğiz. *Belli hastalıklar için düzenli tarama ve tetkikler sağlayacağız.

 

 •Temel hijyen malzemelerini ücretsiz olarak temin edeceğiz. 

 

•Cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların mekansal koşulları, oyun-oyuncak, besin, dışarıyla teması ile sağlık ve eğitime erişim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacağız. 

 

•Özel durumlar ve orada doğup büyüyen çocuklar için gerekli tıbbi ve psikolojik destek verilmesini sağlayacağız. 

 

•Acil durumlarda kullanılmak üzere yeterli ilaç ve hijyenik malzeme bulundurulmasını sağlayacağız.

 

•Kadının cezaevi süreci sonrasında ekonomik zorluklardan dolayı yeniden suça karışmaması adına kamu ve özel sektörde istihdamını sağlamak amacıyla gerekli iş imkanları yaratacağız. İş imkanı sağlanamayan durumlarda ise gerekli ekonomik yardımların yapılmasını sağlayacağız güçlendirecek psikolojik destekler vereceğiz. Nafakadan kaçınan kişiye sıkı yaptırım uygulanacak.

 

•Boşanma süreci devam ederken ve sonrasında kadın ve çocuğun geçimini teminat altına alacak düzenlemeler yapacağız.

 

•Boşanma sonrası kadın ve çocuğun geçimini teminat altına alacak düzenlemeler yapacağız. 

 

•Nafaka ödemekten kaçınan kişi için etkin yaptırımlar uygulayacağız. 

 

•Nafaka borcunun ödenmemesi halinde yapılan şikayetlerin daha hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Medya sorumlu yayıncılık yapacak.

 

•Medya kuruluşlarının temsilcileri ile periyodik toplantılar yapacağız. 

 

•Toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi rollerin paylaşımı, toplumda kadın algısı ve şiddet konularının toplantılarda işlenmesini önemseyeceğiz. 

 

•Medyada şiddeti özendiren, kadını zayıf ve aciz gösteren yapımlardan uzak durulmasına yönelik kampanya ve tedbirlerin hayata geçirilmesini destekleyeceğiz.

Kadın Dostu Eşitlikçi Kentler

Kadın dostu eşitlikçi kentler ile kadının yaşam kalitesini artıracağız 

•Kadına daha güvenli, mutlu ve aktif yaşanan şehir hayatı sunacağız. 

 

•Kadın Dostu Eşitlikçi Kentler programını yaygınlaştıracağız. 

 

•Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini, ‘eşit hak ve fırsatlardan yararlanma ilkesi’ doğrultusunda yerel yönetim hizmetleri ile destekleyecek, daha yaşanabilir şehirler planlayacağız.

 

•Yerel yönetimlerce sunulacak hizmetlere ‘’yaşam kalitesi’’ olarak bakacak, yol, su, ulaşım hizmetleri gibi alt yapı hizmetlerini bu anlayışla planlayacak, sosyal yaşamı destekleyeceğiz.

 

 •Yerel yönetimlerde “Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’’ çalışmalarının işlevselliğini arttıracağız. •Kentsel yoksulluk etkilerini en aza indirgeyecek hak temelli, arz odaklı hizmet modelini benimseyeceğiz.

 

 •Cinsiyete duyarlı özel bütçe ve hizmet anlayışı ile kadının sorun ve ihtiyaçlarına uyumlu planlamalar yapacağız. 

 

•Kadın dostu, cinsiyete duyarlı kentsel mimariyi şehir planlarına yansıtacağız. 

 

•Muhtarlarla etkin iş birlikleri sağlayacağız. 

 

•Kentsel dönüşüm uygulamalarında, tek tip planlama yerine, dönüştürülen bölgenin kültürel dokusuna duyarlı, yerinden etme (soylulaştırma) yapmadan ve kadını merkeze alan kentsel dönüşüm projeleri uygulayacağız. 

 

•Yerel yönetimlerde sosyal girişimcilik yaklaşımını destekleyecek, kadınların sosyal hayata ve üretime katılım imkânlarını arttıracağız. 

 

•Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini yerel yönetim hizmetleri ile destekleyeceğiz. •Kadınların yoğun faydalandığı hizmet alanlarını, sokakları, alışveriş alanları gibi mekanları kadın dostu anlayışla düzenleyeceğiz. 

 

•Mahalle kültürünü artıracak, kent yalnızlığını giderecek ve kadının sosyalleşmesini sağlayacak çeşitli ihtiyaç app’lerini (paylaşım platformlarını) yaygınlaştıracağız. 

 

•Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annenin nefes alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı yeşil cep alanları kurgulayacağız.

•Kendine Yeten Mahalle modeli ile hizmetlere erişimi kolay mahalle hayatını destekleyeceğiz. Kadının yaşamını kolaylaştıracak “15 dakikalık kent/kendine yeten mahalle modeli” ile temel ihtiyaçlara (park, sağlık ocağı, kültürel ihtiyaçlar, ticari ihtiyaçlar) yürüme mesafesinde ulaşım sağlayacak tasarımları destekleyeceğiz.

 

Ev Kadının Hayat Kalitesini Artıracağız


•Tüm kadınlara hitap eden (ev kadını-çalışan kadın), yaşamı kolaylaştıran destek mekanizmaları oluşturacağız.


•Ev kadınının yetenek ve becerilerini destekleyecek, toplumsal uyumunu güçlendireceğiz.


•Özellikle evdeki kadını hedefleyerek, atıl kadın kapasitesini toplumsal kalkınmaya dahil edebilmek amacıyla gönüllülük ve sivil toplum iş birliklerinin önünü açacak yeni sistemler geliştireceğiz.


•Kadının kendisi ve çocuğuyla kullanabileceği internet ve çalışma odaları içeren mahalle kütüphaneleri ve etüt merkezlerinin kapasitesini artıracağız.


•Evdeki kadını hedefleyerek toplumsal kalkınmaya dahil edebilmek amacıyla sivil toplum iş birliklerinin önünü açacak yeni sistemler geliştireceğiz. Ev kadınları, gençler ve emekliler başta olmak üzere zaman ayırabilen tüm bireyler için özellikle eğitim alanında destek sağlayacak gönüllü katılım modellerini teşvik edeceğiz.

 

•Otobüsler gece saatlerinde durak dışı da yolcu indirecek.


•Otobüs, minibüs hat ve saatlerinin belirlenmesinde kadınların ihtiyaçlarının göz önünde bulunduracağız. Gecenin saatlerinde kadın güvenliği açısından durak dışında da yolcu indirme hizmeti verilmesini sağlayacağız.


•Dijitalleşmiş güvenlik uygulamalarına geçeceğiz.


•Durak tasarımında kadın güvenliğinin sağlanması için aydınlatma ve akıllı durak uygulamaları/ durak uygulama aplikasyonları geliştireceğiz.


•Yaya alt yapısı ve ulaşım araçları temininde bebekli, yaşlı ve engellilerin kolay kullanımına uygun modelleri tercih edeceğiz.

Erişilebilir Kültür Sanat

Kadın, kültürel mirasın taşıyıcısı olacak

•Kültür ve sanat faaliyetlerinin etkin sunumunu iş birlikleri ile yaygınlaştıracağız.

 

•Kadın kooperatifleri iş birliği ile zanaat-tasarım-sanat ekseninde daha özgün ve katma değerli ürünler çıkarılmasını destekleyeceğiz.

 

•Kadını, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak tanımlayacağız. Nesiller arası kültür ve sanatın nitelikli aktarımında öncü rol üstlenmesini destekleyeceğiz.

 

•Ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanata yön veren kadın temsilinin artması için destekler ve teşvikler sunacağız.

 

•Kültür ve sanat alanlarını kız çocukları ve kadınlar için erişilebilir kılacağız.

 

•Kırsaldaki kadınların ve kız çocuklarının faydalanacağı bölgesel kültür ve sanat evleri açacağız. Geleneksel el sanatları, gastronomi, müzik ve edebiyat gibi alanlarda kültürel mirasının kadın öncülüğünde korunması, aktarılması ve kazanç sağlanmasının önünü açacağız.

 

•İhtiyacı olan ailelerin istekli ve yetenekli kız çocuklarına burs imkanları sağlayacağız.

 

•Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür-sanat alanlarında iletişim ve kadın iş birliği ağlarını destekleyeceğiz.

İLKELERİMİZ

  • Kadının üretime ve iş gücüne etkin katılımı, güvenli, nitelikli, uygun maliyetli bakım hizmeti

 

  • Kadını yoksunluk, yoksulluk, şiddet sarmalından çıkaracak etkili sosyal politikalar

 

  • Kadına yönelik şiddetin önleyecek, şiddet mağduru kadını, varsa çocuğu ile yeniden hayata kazandıracağız

 

  • Kadının yaşam kalitesinin artması.

HEDEFLERİMİZ

  • Kadına yönelik tüm ayrımcı uygulamalarla mücadele, her türlü eşitsizliğin sona erdirilmesi 

 

  • Kadınların karar verici olarak toplumun her alanında etkin olarak yer alması ve temsil edilmesi 

 

  • Politikalarımızı gerçekleyeceğimiz Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayışı 

 

  • Uzun vadede kalıcı çözüme katkı sağlayacak, çok disiplinli anlayışla yenilenen, uygulamalı eğitim sistemi

Türkiye siyasi hayatında her dönemde kadınlar üzerinden siyaset yapıldığına şahit olduk.

Politik hesaplaşmalar kadınlar üzerinden yürütüldü. Biz, kadınları kutuplaşma iklimine hapseden bu zihniyete ve kısır döngüye itiraz ediyoruz. Kadınlar üzerinden değil; kadınlar için, kadınlarla yan yana siyaset yapıyoruz.

Çünkü biz; siyasetin üstüne düşenin eğitimden çalışma hayatına, kamu yönetiminden sosyal politikalara, sağlıktan sanata kadar her alanda kadınların eşit ve güçlü olmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Elinizdeki eylem planında pek çok alanda kadınların eşitliği için yapılması gerekenlere dair önerilerimizi bulacaksınız.

Ülkemizi toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir zihniyetle yönetmekte kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında kadınlarla beraber ülkemizin yükselmesini sağlayacağız. Toplumun tüm kesimlerindeki kadınların özgürlüğü ve zenginliği için çalışacağız. Kadınların mücadelesini Türkiye’nin kalbine yazacağız. Çünkü kadın varsa çözüm var.

Okumaya Devam Et Küçült
Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Elif Esen

Elif Esen

Kadın Politikaları Başkanı

Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı kadınlar, farklı hayatlar…

Kendine özgü inançları, tarihleri, kültürel değerleri, sosyal ve siyasal hayatları barındıran çok renkli coğrafyamızda cinsiyet ve kadın algısı da kendine özgü değerlerle farklı şekillerde ortaya çıkıyor karşımıza. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken toplumun yarısını oluşturan kadınların toplumsal göstergelerdeki durumuna baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo, kadın ve erkek arasında yer yer uçurumların olduğudur. Ülkemizde yaşanan sorunlar, başta ekonomik kriz olmak üzere içinde bulunduğumuz çoklu kriz sarmalı ve tüm bu olumsuzluklara çözüm üretemeyen kötü yönetimin olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Toplumu içten içe çürüten, toplum hayatında köklü değişikliklere sebep olan bu sorunlar, derin yoksulluk kavramı ile birlikte kadın ve beraberinde kız çocuklarının yoksulluk ve yoksunluğunu tırmandırıyor. Çivisi çıkmış bir düzen türlü olumsuzluklarla kadını hayattan geriye çekiyor. Ülkemizde kadının içine doğduğu ve yaşadığı kültürel koşullar çocukluktan itibaren dezavantajlı şartlar yaşamasına sebep olabiliyor. Kuşaktan kuşağa yaşanan yoksunluk sarmalı içinde bulunduğu şartlara boyun eğmeyi, kabullenmeyi beraberinde getirebiliyor. Kız çocuğunun hayaller, hedeflerle değil de, temel varlığını korumak ya da sürdürmek amacıyla acı verici işlere ya da alçaltıcı seçimlere zorlanarak hayatını devam ettirmesine sebep olabiliyor. Toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadının önemli bir değere sahip olduğuna inanıyoruz. Kadın varsa çözüm de vardır diyoruz. Biz DEVA Partisinde geliştirdiğimiz her bir çözüm önerimizin ve her bir politikamızın Türkiye’nin yarınlarında kız çocukları ve kadınlar için kelebek etkisi oluşturacağına inanıyoruz.

Sosyal adalet ve güçlü bir toplum için kadının sosyal ve ekonomik durumunu sağlamlaştırmak ve bu amaçla toplumsal cinsiyet eşitliği temel ilkemizdir. Bir ülkenin sahip olduğu en önemli sermaye insan kaynaklarıdır ve özellikle bizim gibi öz kaynakları yetersiz olan ülkelerde kadınların toplumun her alanında etkin biçimde yer alması ülkenin kalkınması için bir gerekliliktir. Nasıl ki bir kuş tek kanatla uçamazsa toplumun da hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmesi için iki kanada ihtiyacı vardır. Kız ve erkek çocukların eşit fırsatlarla gelişimlerini tamamladıkları, nitelikli bireyler olarak toplumda yer aldıkları bir ülke ancak gelişebilir, kalkınmış ülkeler arasında yerini alabilir. Eylem planımızı hazırlarken toplumun farklı kesimlerinden, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından temsilcilerle çalışmalar gerçekleştirdik. Eylem planımızı 9 politika kurulu iş birliği, 6 çalıştay ve toplamda farklı 400’e yakın katılım ve istişarelerden gelen birikimle hazırladık ve ana gövdeyi oluşturan eylem planımıza dahil ettik. Hedeflerimizi gerçekleştirebilecek, çözüm üretebilecek politikalar uygulayabilmek amacıyla kadından sorumlu bakanlık kuracak ve İstanbul Sözleşmesine yeniden taraf olacak, yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Öncelikle Kadının güvenliğini sağlayacak, kadın ölümlerine dur diyeceğiz. Biz hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız. Biz güçlü, mutlu, kalkınan bir Türkiye’de kadının her alanda temsiliyetini önemseyecek, kadınlar üzerinden değil, kadınlar için politika geliştirecek, kadının karar ve yönetim süreçlerine katkısını artıracağız. Bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracak, eşit fırsat ve haklar sunacak, kadına daha güvenli, mutlu ve aktif bir yaşam sağlayacağız. 

Okumaya Devam Et Küçült

İSTABUL SÖZLEŞMESİ'NE YENİDEN TARAF OLACAĞIZ

  • İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülüklerini yerine getireceğiz, gerekli hukuki ve idari işleri hızlıca başlatacağız.

 

  • İstanbul Sözleşmesi’nin gereği olan ilerleme raporlarını Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu’na (GREVIO) düzenli sunacağız.
kadın eylem planı yazı 1
kadın eylem planı 2

DOĞA KADIN DAYANIŞMASINI DESTEKLEYECEĞİZ

•Kadını ‘’Yeşil Dönüşüm Süreci’’ aktörlerinden biri yapacak, doğal kaynakların etkin yönetimi, temiz çevre ve geri dönüşüm anlayışını kadın iş birliği ile toplumda yaygınlaştıracağız.

•Yeşil sektörlerde kadın istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek, artıracağız.

•Geri dönüşüm projelerinde kadın işbirliğini artıracak stratejiler geliştirecek, projeleri destekleyeceğiz.

•Kadınlara eko-turizm alanında yeni istihdam olanakları sağlayacağız. Tarım işçisi kadınları ve çocuklarını insan onuruna yaraşır yaşam şartlarına kavuşturacağız

•Tarım işçisi kadın ve çocuğun kötü çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek destekler sağlayacağız.

•Tarım alanlarında kurulan çadırlarda kadının yetersiz hijyen koşullarında süren günlük yaşamı ve temel ihtiyaçlarını yerel yönetimler aracılığı ile denetleyeceğiz.

•Mevsimlik kadın tarım işçilerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgesel, kırsal ve mesleki riskleri dikkate alarak sağlık hizmetlerini sunacağız. Mobil sağlık ekipleri ile periyodik tetkikler yapacak, erken teşhisle sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Kadın temel ihtiyaçlarına erişimde yoksunluk yaşamayacak.

•Temel ihtiyaç olan çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi gibi temel ürünlerdeki vergi yükünü azaltacağız.

•Sosyal yardımlarda temel ihtiyaçlar arasına çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi ürünleri dahil edeceğiz.

KADINA NEFES ALDIRACAK GÜNLÜK BAKIM MERKEZLERİ AÇACAĞIZ

• Bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında güçlendireceğiz. 

• Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli, nitelikli, uygun bakım merkezleri açacağız. 

• Ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız. 

• Merkezlerde öncelikle sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile belirleyeceği.

kadın eylem planı yazı 3
90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content