Tarım Eylem Planı

Afet Eylem Planı

Sosyal Politikalar Eylem Planı

Demokrasiye Geçiş Eylem Planı

Yarına Atılım Planı

Ekonomi Eylem Planı

Yerel Yönetimler Eylem Planı

Yükseköğretim Eylem Planı

KHK Eylem Planı

Çevre Eylem Planı

Adil Yargı Eylem Planı

Sağlık Eylem Planı

Göç Eylem Planı

Dış Politika Eylem Planı

Enerji Eylem Planı

Kalkınma Eylem Planı

İkinci Sosyal Politikalar Eylem Planı

Gençlik Eylem Planı

Kadın Eylem Planı

Turizmde Dönüşüm Eylem Planı

Temel Haklar Eylem Planı

Devasal Çözümler

Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.

Afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.

Yardıma muhtaç tek bir vatandaşımızı bile yalnız bırakmayacağız.

Siyasal sistemı̇ demokratikleştiriyoruz.

5H Internet: hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı, hür.

Türkiye’yi “Yüksek Gelirli Ülkeler Grubu”na yükselteceğiz.

Siyasetin yerel yönetimler eliyle finanse edilmesini önleyeceğiz.

YÖK’ü kaldıracağız, yeni nesil üniversite modelinin önünü açacağız.

Haksız yere ihraç edilenlerin hak ve itibarlarının iadesini sağlayacağız.

İnsani ve doğayla uyumlu üretime geçeceğiz.

Yargıtay’ın ve Danıştay’ın niteliğini yükselteceğiz.

Koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendireceğiz.

Suriye’de çözümün tarafı olup, geri dönüşleri sağlayacağız.

İkili ilişkilerimizi onaracağız ve güçlendireceğiz.

Madencilik ve Enerji Eylem Planı.

Özgür ve zengin Türkiye’nin anahtarını cebimizde güvenle taşıyoruz.

Kimse aç ve açıkta kalmayacak.

Sosyal yaşam, eğitim, istihdam, teknoloji, spor ve sağlıklı yaşam.

Kadın varsa çözüm var, bereket var, kalkınma var.

Sorumlu, sürdürülebilir, sezonsuz.

Hedef tam demokrasi.

Devasal çözümler.

Skip to content